Соціометрія

магниевый скраб beletage

Соціометрія використовується для виміру групових ознак цілісного соціального утворення. Термін «соціометрія» уведений американським соціологом Дж. Морено, що в 30-і роки XX ст. розробив соціопсихологічну теорію, відповідно до якої зміна психологічних відносин у малій групі виступає головною умовою гармонізації відносин у всій соціальній системі.

Призначення соціометричної процедури: вимір ступеня згуртованості-роз'єднаності в групі; виявлення співвідносного авторитету членів групи за ознаками «симпатії-антипатії»; виявлення внутрігрупових підсистем – згуртованих утворень, на чолі яких стоять свої неформальні лідери.

Соціограма може показати, як співвідносяться формальний і неформальний лідер, хто є інструментальним лідером (його образно називають «лідером-батьком»), який краще за інших допомагає членам групи в досягненні основної її мети, а хто – емоційним лідером, кому надається перевага з погляду почуттів («лідер-мати»); визначити оптимальний склад групи й можливі підгрупи, щоб внести зміни, які зроблять роботу групи ефективнішою.

Дж. Морено висуває такий закон: «Соціальний конфлікт і напруження збільшуються прямо пропорційне соціодинамічним розбіжностям між офіційним суспільством і соціометричною матрицею»1. Дж. Морено розглядає цей метод як техніку попередження соціальних революцій і заміни «революції диктатури революціями співробітництва». Шляхом тестів соціометрія «приводить населення до колективного самовираження планів щодо всіх основних видів діяльності, у яких воно бере участь або збирається брати участь»2. Тест доповнюється соціодрамою, «розрахованою, щоб бути освітньою, пояснюючою і надихаючою для всіх учасників».3 Один з висновків Дж. Морено: «Людське суспільство має свою власну структуру, не тотожну соціальному ладу або формі правління, що існує в цей момент»4.

Для рішення цих завдань використовується аркуш із запитаннями, у якому кожний член групи має указати своє ставлення до всіх інших членів групи за виділеними критеріями (наприклад, з погляду спільної роботи, проведення дозвілля). Потім складають соціометричну матрицю й розраховують за певними формулами ступінь та індекс згуртованості групи й соціометричний статус кожного її члена. На основі матриці будується графічне зображення – соціограма. Соціометричне опитування є анонімним.