Закінчення

магниевый скраб beletage

 

В навчальному посібнику подані відповіді лише на найзагальніші проблеми політичної науки і, перш за все, на ті з них, які мають безпосередню значущість для життя суспільства і окремих громадян. Практичне застосування політичних знань в Україні вимагає уважного врахування специфіки країни, теперішня суперечлива дійсність далеко не завжди укладається в межі класичних, політичних теорій і піддається однозначним науковим оцінкам. В більшості це пояснюється перехідним станом суспільства, наявністю в ньому найрізноманітніших, часто важко сумісних явищ. Однак і тут без політичної освіти неможливо правильно орієнтуватися у складному лабіринті подій.

  У 1948 р. Організація Об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури рекомендувала курс політології для вивчення у вищих навчальних закладах. Країни Західної Європи одразу ж прийняли цю рекомендацію. Деякі країни Азії, Латинської Америки дещо пізніше. В тих країнах, де демократія придушувалась, в першу чергу в СРСР, політологія заборонялася або існувала формально. Їй приділялася роль апологета політичної практики, монопартійного диктату.

Пропаганда у колишньому СРСР міфів про нову соціалістичну державність була ідеологічним виправданням неприйняття загальноцивілізаційних гуманістичних принципів. Міф про відмирання держави при комунізмі насправді служив прикриттям боротьби з демократією. Розкриття злочинів при тоталітарній більшовицькій владі тільки підтвердило істину про те, що неконтрольована, жорстока влада згубна для народу і держави.

Наш час засвідчує й інше. Відсутність або слабкість влади означає розпад суспільства. Влада поряд з економікою – першооснова соціального життя. І політичний аналіз є не тільки справою політика, але і предметом науково-дослідного підходу.

Політика відчуває на собі вплив усіх сторін суспільного життя, в тому числі і економіки. Однак прямої, тим більше жорсткої залежності між економічними і політичними відносинами немає. І відповідь на питання, яка у суспільстві влада, не відзначається характером тільки основи його економічного ладу. В історії багатьох держав частіше виявлялася тенденція владних структур підпорядкувати собі значну частину економіки, ніж вплив економіки на характер влади. Цінність політичної науки визначається тим, що нею соціально вивчаються суспільні процеси, на які впливають соціально-економічні і соціально-культурні сфери життя суспільства, які разом з тим характеризуються своєю логікою розвитку і об’єднуються на основі специфічних законів політики як особливої сфери суспільного і державного життя.

Політична наука, або політологія, виконує дві функції: теоретичну-пізнавальну і гуманітарну. Реалізація теоретично-пізнавальної функції передбачає:

а) пошук і характеристику джерел і підгрунтя влади, обгрунтування оптимальних форм політичного життя і діяльності, узагальнення світового і національного плолітичного досвіду;

б) накопичення знань про політичні структури, процеси і їх теоретичну інтерпритацію;

в) поглиблене наукове обгрунтування напрямків державної політики, тенденцій соціально-політичних зв’язків. 

    Відповідно виділяється інформаційно-аналітичний прогностичний напрям політології.

Матеріали підручника покликані допомогти студенту зрозуміти основи політики і демократичного державного устрою, компетентно аналізувати реальні політичні процеси і активно брати участь у будівництві нових, гуманних і цивілізованих взаємин між громадянами. Звичайно, глибше знайомство зі світом вимагає подальшого вивчення, політичної теорії і практики.

Додаток.