Політологія в постатях

магниевый скраб beletage

 

Августин Аврелій (Блаженний) 354, Тагаст  –  430, Гіппон)

 

Християнський теолог, один з «батьків церкви», єпископ м. Гіппон. Виходець зі знатної патриціанської родини римського намісника Північної Африки В 387 р. прийняв хрещення. Основна праця «Про Град Божий» (410). Августин виділяв два протилежних види людської спільності: «град земний», тобто державність, що заснована «на любові до себе, доведеної до презирства до Бога, і «Град Божий» – спільність духовна, заснована на любові до Бога, доведеної до презирства до себе. «Держава заснована на насильстві, що є наслідок гріховної зіпсованості людини, а тому гідна презирства. Тому визнаючи необхідність державної влади, Августин іменував її «великою розбійницькою зграєю». «Град Божий» цілком складається із праведників, божих обранців, які духовно єдині, але фізично розсіяні між неправедниками. Останні й становлять соціальну тканину «граду земного». Тут борються винятково за матеріальні блага й «земні радості», пригноблюючи праведних. Держава підтримує земний, тимчасовий порядок, причому виділяються два типи держав. Одні – організації насильства і розбою, що починаються із братовбивці Каїна й персоніфікують гріх, несправедливість, «суспільство нечестивих». Інші беруть початок від Авеля, – це «християнські держави», влада яких заснована на турботі про підданих і підпорядкована служінню церкви. Останні – зразок «земного граду», вони покликані насильно придушувати інакомислення й вести агресивні війни «по повноваженню від Бога». Почасти ідеал «земного граду» втілився в східній Римській імперії (Візантії). Головне завдання такої держави полягає в допомозі церкви з наближення людства до «граду Божого», хоча за цим принципом Августин констатував прийдешню перемогу «Божої держави над світською».

Адлер Альфред (1870-1937)

 

Австрійський психолог, основоположник індивідуальної психології в просторі психоаналізу. У працях «Про нервовий характер», «Практика й теорія індивідуальної психології» й інших він розробляє свій підхід до людини як соціально-психологічної істоти. А. Адлер дійде висновку, що людина завжди прагне до мети у своєму житті. Ця мета може бути усвідомлена, а може бути і не усвідомлена. Пануючий спосіб досягнення мети мислитель називає «життєвим стилем», що починає формуватися з дитинства.

Оскільки дитина підлегла батькам, дорослим, середовищу й власним можливостям, реалізувати свою мету їй нелегко. Виникає почуття неповноцінності, що приховується з допомогою різних хитрувань, наприклад, «втечею у хворобу». З іншого боку, для нормального самопочуття людині необхідно компенсувати почуття неповноцінності. Потреби в компенсації, у самоствердженні породжують прагнення до влади.

Прагнення до влади, як уважав А. Адлер, є рушійною силою поведінки людини, що створює її життєву цілеспрямованість. Значна частина цілей може бути досягнута тільки в уяві, тому вони не усвідомлюються, але наповнюють життя змістом, становлять стрижень життєвої орієнтації.

Психолог уважав людину в першу чергу соціальною істотою. Прагнення до влади перетворює суспільство в арену суперництва, у якому кожний бажає піднятися над іншими. Особливо небезпечно, коли люди приходять до політичної влади, оскільки вони одержують можливість реалізувати свої цілі не тільки у фантазіях, але й у реальності.

З метою компенсації прагнення до влади А. Адлер звернув увагу на протилежне почуття людини – почуття спільності. Він дійшов висновку, що спільність, прагнення до нього виступають як засіб душевного здоров'я й соціальної адаптації особистості. Спільність як мета життя породжує любов, доброзичливість, гармонійність суспільних відносин, моральність, бажання творити добро тощо.

Як можна змінити щодо цього життя людей? Психолог вбачвв вихід у зміні системи виховання й освіти, а також сподівався на допомогу індивідуальної психології, завдання якої вбачав в актуалізації почуття спільності, звільнення його від традиційного прагнення до влади, до самоствердження з допомогою піднесення над іншими.