Алмонд Габріель (1911-1992)

магниевый скраб beletage

 

Американський політолог, один із засновників теорії політичної системи, який вніс великий вклад у розвиток компаративістики в політології.

Г. Алмонд у визначенні політичної системи і її функцій наголошує на легітимному характері фізичного впливу політичної системи, її динамічності і спрямованості основної активності на підтримку стабільного порядку в суспільстві.

У статті «Порівняльні політичні системи» (1956 р.) Г. Алмонд виділяє два рівні аналізу – інституціональний й орієнтаційний і формулює основні поняття, структурні елементи другого рівня. Орієнтації суб'єкта політичного процесу лягли в основу типології політичної культури, запропонованої Г. Алмондом і С. Вербою в 1963 р. і прийнятої багатьма політологами. Аналізуючи й зіставляючи політичні системи «п'яти сучасних демократій» – Англії, Італії, ФРН, США й Мексики – вони виділили три «чистих» типи політичної культури. По-перше, «патріархальна політична культура». Другий тип – «підданицька політична культура». Третій тип – «активістська політична культура», або «політична культура участі». Взаємодіючи між собою, вони утворюють змішані форми з домінуванням того або іншого компонента. Поряд з виділеними чистими типами були запропоновані три типи систематично змішаних політичних культур: 1) патріархально-підданицька; 2) підданицько-активістська й 3) патріархально-активістська. До змішаних належить «громадянська культура». Цей тип культури, на думку авторів, у найбільш повному й систематизованому вигляді виник у США (у первісній формі в Англії). Це «культура лояльної участі», позитивно орієнтована на політичну систему в цілому.