Арон Раймон (1905-1983)

магниевый скраб beletage

 

Французький соціолог і політолог, один з авторів концепції деідеологізації й творців теорії єдиного індустріального суспільства.

Тематика його політологічних сюжетів різноманітна й знайшла відбиття в книгах: «Опіум для інтелігенції» (1955 р.), «Мир і війна між націями» (1962 р.), «Демократія й тоталітаризм» (1965 р.), «Етапи розвитку соціологічної думки» (1967 р.), «Розчарування в прогресі» (1967 р.), «Уявний марксизм» (1969 р.) та ін. Усього ним написано більше 60 великих монографій!

Концепції деідеологізації і єдиного індустріального суспільства логічно пов'язані одна з одною. Перша є логічним наслідком єдності техніко-економічної природи сучасного індустріального суспільства. Боротьба ідеологій в умовах «мондіалізації», тобто об'єднання індустріально розвинених країн, – анахронізм. Не можна більше говорити про два світи, блоки, ідеології тощо. Р. Арон розглядає «капіталізм і соціалізм як два різновиди того самого індустріального суспільства».

Щодо політичної сфери, то тут конвергування неможливе. Соціалізм характеризує анахронічну, традиціоналістську уніфікацію влади. Капіталізм демонструє дисоціацію й плюралізм, пов'язані з наявністю різних ієрархій. Політика – головна характерна риса співтовариства, оскільки, на думку Р. Арона, будь-яка взаємодія між людьми припускає наявність влади. Сутність політики полягає в способі здійснення влади й у виборі правителів. Не випадково в Р. Арона є ідея домінантності свідомості й політики щодо економіки.

Р. Арон розглядає глибинне значення поняття «політика» і виділяє в ньому три відмінності. У першому значенні «політика» – це програма, метод дії або самі дії. Друге значення – одночасність дійсності й наше її усвідомлення, тобто політика як пізнання. І третє значення політики як дійсності – сфери суспільнго життя, особливого розділу соціальної сукупності. Всі три значення (відмінності) політики – як програма, пізнання і як дійсність – взаємозалежні одні з одними.

Французького дослідника з повним правом можна віднести також до засновників соціології міжнародних відносин.