Барт Ролан (1915-1980)

магниевый скраб beletage

 

Французький філософ і літературознавець, один з найбільших представників політичної семіології.

До нетрадиційних підходів до вивчення влади належить політична семіологія (вчення про знаки й знакові системи).

У своїх творах «Нульовий ступінь письма» (1953 р.), «Міфології» (1957 р.), «Поділ мов» (1973 р.) і інших Р. Барт досліджує мову повсякденного вживання, «політичну мову» панівного класу (гасла, партійні програми тощо) і дійде висновку про те, що сила буржуазності в західному суспільстві проявляється не тільки у видимих знаках класового панування, але й у мові.

Влада споконвічно вписана в мову. «Влада, закладена в мові, непомітна нам, тому що від нас вислизає та обставина, що мова класифікує, а класифікація – це тиранія».

У своїх ранніх працях він звертається до аналізу певних «типів письма», що становлять спосіб знакового закріплення соціокультурних уявлень. Тип письма як суспільний механізм має не меншу примусову силу, ніж будь-яке інший суспільний припис.

В «розколі буржуазної свідомості» Р. Барт виділяє три етапи: писбмо як споглядання світу (класичне письмо); письмо як виробництво (флоберизоване письмо) і деконструкція письма (прояв «природності» його носія). Саме влада або боротьба за неї, як уважає Р. Барт, породжує той або інший тип письма.

У пізніх працях учений аналізує «соціолектів» – соціальних або групових мов (у рамках національної мови), у яких простежується поділ і протилежність класів. У соціолекті, отже, внутрішньо закладена суперечливість суспільства.

Р. Барт розмежовує соціолекти на дві групи: внутрівладні (наділені владою) і позавладні (або безвладні). Зв'язок соціолектів (уживається ще термін «дискурс») із владою або з безвладдям не буває прямий. Для дослідника очевидно, що мова влади завжди оснащена структурами опосередкування, перекладу, перетворення тощо.

Р. Барт акцентує увагу на тому, що кожний із двох дискурсів містить у собі «фігури залякування», оскільки в боротьбі один з одним прагнуть не дати утвердитися чужому. Поділ на два основних типи дає також два різних типи тиску або залякування. Внутрівладний соціолект подавляє, позавладний –застосовує пряме насильство і підкорює.

Справу засновника політичної семіології продовжують його численні учні.