Бентам Ієремія (1748 - 1832)

магниевый скраб beletage

 

Англійський філософ й юрист, основоположник утилітаризму. Основні праці: «Фрагмент про уряд» (1776 р.), «Вступ до принципів моральності й законодавства» (1787 р.). Розділяючи позицію лібералізму, він негативно ставиться до теорій природного права й суспільного договору. Мета науки про право двояка: не тільки описати й пояснити існуючу систему, але й показати, яким має бути право. Основним принципом наукової системи права оголошується утилітарність, корисність, що трактується як засіб забезпечення найбільшого щастя найбільшого числа людей. Відмінність політичного стану від природного й виражається в підпорядкуванні влади через норми права, що становить веління носіїв влади й припускає можливість покарання. Крім права, поведінка суспільної людини регулюється суспільними санкціями – моральними й релігійними (політичні втілені в праві й відрізняються найбільшою визначеністю й невідворотністю). Втручання держави виправдано лише в тих випадках, коли індивіди, чиї інтереси тільки і є реальними, не в змозі врегулювати свої взаємини. В економіці в такому втручанні майже немає потреби. Основні умови існування суспільства й держави – це свобода приватної власності й конкуренції. Відому еволюцію перетерпіли погляди І. Бентама на найкращу форму правлінь. Він поступово відмовляється від безумовної апології конституційної монархії на користь посилення демократичного елемента. Установча влада (право засновувати основні закони держави) повинна належати народу, при цьому виконавча влада здійснюється посадовими особами, підлеглими законодавчій палаті; передбачається їхня часта зміна. Здійснення законодавчої влади належить однопалатному парламенту, що обирається на підставі спільного, рівного й таємного голосування. Відносини усередині суспільства будуються між індивідами, керуючись «моральною арифметикою», коли вони самі визначають умови договору виходячи із власної користі.