Боден Жан (1530-1596)

магниевый скраб beletage

 

Французький політичний мислитель, юрист. В 1576 р. був депутатом від третього стану в Генеральних штатах у Блуа. Ж. Боден – один з керівників партії «політиків», які боролися за припинення релігійних війн у Франції шляхом зміцнення королівської влади й установлення віротерпимості. Основна політична праця – «Шість книг про республіку» (1576 р.). На думку Ж. Бодена, суспільство формується під впливом природного середовища, що відбивається не тільки на соціально-психологічному портреті народу (жителі півдня й жителі півночі), але й на сутності його інститутів права й держави. Головна ознака держави – суверенітет (абсолютна, не пов'язана ніякими законами й постійною владою, не обов'язково правителя) над підданими. Верховна влада і є джерелом права. У функції суверена, крім того, входять: скасування законів, призначення посадових осіб, право верховного суду, стягнення податків, оголошення війни й укладення миру й ін. До демократії він ставився негативно, описуючи її, швидше, як охлократію. Симпатії Ж. Бодена на боці монархії, яка найбільшою мірою відповідала поняттю суверенної держави. Тут забезпечені компетентність (тому що радять багато) і енергійність (тому що вирішує один) влади. Ж. Боден виділяв панські (вотчинні) держави й «законні монархії». Перші характерні для Сходу, де політичні відносини будуються за принципом «правитель – батько, піддані – діти»; у західних монархіях відносини панування й підпорядкування визначаються законом, а влада суверена спирається на станово-представницький орган, що має статус дорадчого.