Гумплович Людвіг (1838-1909)

магниевый скраб beletage

 

Польсько-австрійський соціолог і правознавець, характеризує взаємини між соціальними групами як постійну й нещадну боротьбу, спрямовану на поневолення й панування. Походження держави Л. Гумплович пояснює теорією насильства. Держава виникає з допомогою акту насильства, внаслідок завоювання й поневолення сильними племенами слабших. Звідси наявність пануючих і підвладних, панів і рабів, нижчих і вищих тощо. Надалі нещадна боротьба триває: з одного боку, між державами, з іншого боку – всередині держави. Якщо на примітивному щаблі розвитку боротьба проходить між антропологічно різними родами, то на вищих щаблях боротьба у свою орбіту втягує соціальні групи, класи, стани, політичні партії. Результатом цього є формування «сучасної культурної держави» з відповідним в умовах капіталізму режимом ліберальної демократії, де держава власне вже не є інструментом придушення одного класу іншим. У цьому дусі з різними модифікаціями соціологічні трактування походження й характеру державної влади, функціонування політичного життя давали такі прихильники соціального дарвінізму, як Г. Ратценхофер (1842-1904), Л.Ф. Уорд (1841-1913), Ф. Оппенгеймер (1864-1943) і ін.Незважаючи на недовговічність багатьох положень соціального дарвінізму й теорії завоювання, вони зіграли велику роль в історії політичної думки на межі епох, стали джерелом різних напрямків новітньої західної політології.