Даль Роберт Алан (1915-1997)

магниевый скраб beletage

 

Американський політолог, відомий представник сучасної політичної науки.

Багато років Р. Даль очолював Американську асоціацію політичної науки.

Опублікував низку робіт, що принесли йому популярність: «Вступ в теорію демократії» (1956 р.), «Сучасний політичний аналіз» (1964 р.), «Політична опозиція в західних демократіях» (1966 р.), «Дилеми плюралістичної демократії» (1962 р.) та ін.

Одна з основних проблем, досліджуваних Р. Далем, – політична демократія, природа її виникнення. Передумови складання демократичного процесу полягають у наступному:

1) перш ніж народ об'єднається в асоціацію, необхідно досягти деяких колективних рішень, обов'язкових для всіх членів суспільства;

2) «слабкий» принцип рівності, благо одному рівноцінне благу іншого;

3) принцип свободи, кожен має право бути суддею своїх інтересів;

4) «сильний» принцип рівності, всі члени асоціації мають право вирішувати питання, що вимагають обов'язкових колективних рішень.

Р. Даль аналізує порушення «балансу сил» у плюралістичній моделі й зазначає три основні форми нерівності: «відмінності в ресурсах і можливостях для використання насильницького примусу, відмінності в економічному становищі, ресурсах і можливостях й, нарешті, в сфері знання, інформації й пізнавальних можливостей». Р. Даль розробляє концепцію поліархії, що інтерпретується ним як дійсність, реально функціонуюча політична система, на відміну від демократії, що існує для опису мети або ідеалу. Поліархія розглядається з декількох відмінних точок зору: як тип режиму; як продукт демократизації націй-держав; як необхідність демократичного процесу; як система перевірки компетенції; як система політичного контролю; як система права.

Для поліархії характерна наявність семи реально функціонуючих інститутів:

1) виборче право;

2) право участі в суспільних справах;

3) справедливо організовані вибори;

4) захист свободи висловлювати свою думку;

5) існування альтернативних і конкуруючих джерел інформації;

6) свобода створення автономних організацій, партій та ін.;

7) залежність уряду від виборців і результатів виборів.