Дарендорф Ральф Густав (народ. в 1929)

магниевый скраб beletage

 

Німецький соціолог, політолог, один з теоретиків сучасного лібералізму. Центр наукових інтересів – проблеми соціальної структури сучасного суспільства, соціальні конфлікти, організація управління. Ці проблеми знайшли відбиття в книгах: «Суспільство й свобода» (1961 р.), «Суспільство й демократія в Німеччині» (1965 р.), «Конфлікт і свобода» (1972 р.), «Фрагмент одного нового лібералізму» (1987 р.) та ін.

Загальний концептуальний підхід Р. Дарендорфа найповніше викладений у його книзі «Соціальні класи й класовий конфлікт в індустріальному суспільстві» (1957 р.). Відносини панування й підпорядкування, володіння й неволодіння керівними функціями в союзах панування й підпорядкування соціолог бере як класоутворюючу ознаку. Під системами або союзами панування й підпорядкування трактуються будь-які об'єднання людей: держава, фабрика, церква, спортивні клуби тощо. Об'єднуючими ознаками є наявність у них осіб, наділених владою, і підлеглих. Отже, є безліч соціальних формувань, і кожен індивід може водночас належати до декількох «класів», займаючи в одному підлегле місце або пануюче в іншому. Союзи панування й підпорядкування стосовно один одного є автономними утвореннями. У суспільстві постійно йде процес їх подальшої диференціації й відокремлення. У таких союзах є «групи інтересів», які або захищають своє панування, або борються за нього.

Поєднання цих груп, що борються, і створюють феномен соціального конфлікту – центральне поняття в політичній і соціальній теорії Р. Дарендорфа.

Особливе значення надається «соціальній мобільності», завдяки якій групи інтересів перетворюються в неоформлені, поточні утворення, що приводить до пом'якшення й мінімізації соціального конфлікту.

Соціальний конфлікт вирішується через «інституціоналізацію», тобто з допомогою розробки певних процедурних правил.

Наявність мікро- й макроконфліктів і можливості їх вирішення демократичним шляхом, за Р. Дарендорфом, є показником життєздатності суспільства.