Ліпсет Сеймур Мартін (народ. 1922)

магниевый скраб beletage

 

Американський соціолог і політолог, який зробив значний внесок у розвиток теорії демократії. Опублікував низку праць, серед яких: «Політична людина» (1960 р.), «Перша нова нація. Сполучені Штати в історичній і порівняльній перспективі» (1963 р.), «Соціальна мобільність в індустріальному суспільстві» (1966 р.) та ін.

Глибокий інтерес у С. Ліпсета викликали проблеми взаємозв'язку між економічним розвитком країни, її політичною структурою й стабільністю. У своєму порівняльному дослідженні він розподілив 50 країн на чотири категорії:

1) європейські й англомовні стабільні демократії;

2) європейські й англомовні нестабільні демократії й диктаторські режими;

3) демократичні форми правління й нестабільні диктатури в Латинській Америці;

4) стабільні диктаторські режими в Латинській Америці.

С. Ліпсет робить висновок про те, що існує позитивний взаємозв'язок між рівнем економічного розвитку й стабільністю, а також демократичними інститутами. Високий рівень економіки сприяє демократії й стабільності.

Велика роль у цьому взаємозв'язку приділяється мобільності соціальних груп, особливо в її вертикальному варіанті. С. Ліпсет уводить поняття „пересічні протиріччя”, що пояснює формування помірності, життєво важливого елемента для політичної стабільності. Учений доводить, що «шанси на стабільність демократії збільшуються, якщо групи людей й окремі громадяни належать одночасно до декількох політично значущих суспільних об'єднань».

Стабільність демократії, у свою чергу, залежить від законності й ефективності влади. С. Ліпсет досліджує проблему легітимності в сучасних суспільствах. Легітимність має оцінний характер, тобто пов'язана зі здатністю системи формувати в масах переконання в найкращому функціонуванні політичних інститутів.

Чимало уваги приділялося вивченню ролі інтелектуальних еліт у здійсненні влади.