Лисяк-Рудницький Іван Павлович (1919-1984)

магниевый скраб beletage

 

Український історик і політолог, професор університетів у Філадельфії та Вашингтоні (США), з 1971 р. – професор Альбертського університету в Едмонтоні (Канада). Автор низки праць з історії, в яких, крім ознайомлення англомовних читачів з українською історією, було порушено кілька важливих питань з української політичної історії та політичної думки. У цих дослідженнях він виходив з факту існування в кожній нації власного національного характеру як поєднання загального й особливого, що визначається специфікою історичного розвитку кожної нації. Українській історії, на його думку, притаманне співіснування двох традицій – західної (соціально-політичної) і східної (християнсько-духовної), синтез яких проявився особливо в період Київської та козацької держав. Значну увагу І. Лисяк-Рудницький надавав політичним аспектам національного відродження. Продовжуючи традиції державницького аналізу, вважав, що свобода українців можлива лише в рамках правової держави. Цікавими й у цілому близькими до істини були його політичні прогнози щодо майбутніх політичних процесів в Україні, зокрема ідея про синтез антагоністичних напрямків української політичної думки з метою протистояння зовнішній небезпеці.