Структура й функції політики

магниевый скраб beletage

Виникнувши на певному етапі розвитку суспільства як спосіб регулювання соціальних інтересів груп і класів на основі використання механізмів публічної влади держави, політика поступово формувалася як особлива соціальна сфера людської життєдіяльності зі складною структурою.

У політології виділяють чотири основних елементи структури політики: політичні організації, політичні відносини, політична діяльність і політична свідомість.

Основу політики становить політична організація суспільства – це сукупність інститутів, транслюючих владно-значущі групові інтереси в сферу повноважень держави й підтримуючих конкуренцію їхніх суб'єктів у боротьбі за владу. Сюди входять представницькі й виконавчі органи держави, партії, політичні рухи, групи тиску тощо.

Іншим структурним елементом є політичні відносини – різновид суспільних відносин, спрямованих на завоювання, утримання й використання державної влади. У політичних відносинах реалізуються взаємозв'язки соціальних груп з органами державної влади, а також між собою. У цьому сенсі політичні відносини розкривають специфічні особливості конкретних зв'язків, що складаються між усіма учасниками боротьби за владу й визначають внутрішній ритм існування політики як такої.

Політичні відносини здійснюються з допомогою політичної діяльності. Політична діяльність виступає різновидом соціальної активності суб'єктів, які реалізують свої політичні інтереси. Важливим елементів структури політики є також політична свідомість. Політична свідомість характеризує суб'єктивну сторону політики. Політична свідомість – це сукупність уявлень, емоцій, почуттів, поглядів, оцінок і установок, що виражають ставлення людей до здійснюваної й бажаної політики. У найзагальнішому вигляді політична свідомість характеризує залежність політичного регулювання від різноманітних ідеологій, програм, міфів та інших ідеальних образів і цілей, якими керуються суб'єкти боротьби за владу. Політична свідомість функціонує в політичному житті у формі цінностей, ідеальних спонукань, мотивів поведінки, настроїв тощо.

Всі структурні елементи політики спрямовані на виконання таких її соціальних функцій:

- вираження й реалізацію владно-значущих інтересів груп і верств суспільства;

- раціоналізація конфліктів, надання міжгруповим відносинам цивілізованого характеру, що умиротворює протиборчі сторони;

- розподіл і перерозподіл суспільних благ з урахуванням групових пріоритетів для життєдіяльності суспільства в цілому;

- управління й керівництво суспільними процесами як головного методу узгодження групових інтересів з допомогою висування найбільш загальних цілей соціального розвитку;

- соціалізація особистості, включення її в життя складноорганізованого суспільства;

- забезпечення комунікації, створення особливих форм спілкування між конфліктуючими з приводу влади групами населення, формуючи або використовуючи для цього специфічні інститути (ЗМІ), способи підтримки контактів між владою й населенням (політичну рекламу), стратегії інформування населення й боротьба з конкурентами (пропаганду, агітацію, особливі техніки зв'язку із громадськістю, паблік рілейшнз);

- творення нової дійсності, формування нових відносин між суспільством і державою, перетворення дійсності відповідно до планів різних політичних суб'єктів;

- інтеграція різних верств населення, підтримка цілісності суспільної системи, стабільності й порядку.

Питання 13.