Макіавеллі Нікколо (1469-1527)

магниевый скраб beletage

 

Італійський політичний мислитель, засновник світської політичної науки. Широкого застосування набув термін «макіавеллізм», під яким трактується тактика віроломного захоплення влади, диктатура особистої влади, авантюристична зовнішня політика таємних змов, обману союзників, лицемірство й цинізм, все може бути виражене в девізі «мета виправдовує засоби». На етапі ранньобуржуазного розвитку політика, як і інші сфери суспільного життя, починає усвідомлюватися як особлива й украй важлива сфера людської діяльності. Ренесансні концепції суспільства й держави відривалися від своєї теологічної основи, що панувала в середні віки. Одним з перших, хто відгукнувся на політику як самостійну сферу суспільства, був Н. Макіавеллі.

Політика має свої закономірності, які мають вивчатися й осмислюватися, а не виводитися з теологічних постулатів, зі Священного Писання.

Н. Макіавеллі вводить один із ключових термінів політичної науки – «Stato» – держава. Держава означає політичний стан суспільства. Необхідність тих або інших форм правління Н. Макіавеллі виводить із завдань, що стоять на політичному порядку денному. Для об'єднання держави кращою формою правління виступає монархія, але після об'єднання країни кращою формою є республіка.

Діяльність держави – це така сфера прояву інтересів, почуттів, настроїв людей, груп, урядів, у якій діють свої правила поведінки, моралі, що відрізняються від відносин між приватними особами.

«...Із усіх звірів, – пише мислитель, – нехай правитель уподібниться до лева й лисиці. Лев боїться капканів, а лисиця – вовків, отже, треба бути подібним до лисиці, щоб уміти обійти капкани, і лева, щоб відлякувати вовків».

Н. Макіавеллі вдалося виявити низку загальних закономірностей політичного життя, тому багато положень не втратили свого історичного значення й у наші дні. Його праця «Правитель» є настільною книгою політичних діячів різних країн, що говорить про далекоглядність автора й глибину ідей.