Маккіндер Халфорд Джон (1861-1947)

магниевый скраб beletage

 

Британський географ, політичний діяч, класик геополітичної науки. У своїй першій праці «Фізичні основи політичної географії» (1890 р.) Х. Маккіндер чітко фіксує взаємозв'язок географії і політики, просторових відносин й історичної причинності.

Цілісна концепція такого взаємозв'язку простежується в іншій праці – «Географічна вісь історії» (1904 р.), до якої вийшла капітальна монографія «Британія й британські моря» (1901 р.). Х. Маккіндер дійде висновку, що існує вічна географічна вісь історії, що пролягає через «Світовий острів». Це частина суші, розділена на три континенти – Азію, Африку і Європу. Серцевиною світового острова є Росія.

Х. Маккіндер формулює такі положення своєї геополітичної концепції:

- фізична географія має безпосередній вплив на політичні процеси;

- політична сила кожної держави залежить від її географічного положення;

- розвиток технології змінює політичне розміщення сил, тому що технологія змінює фізичне середовище;

- серцевина світового острова, або історична осьова територія, впливає на політичні процеси, що відбуваються;

- політична система в XX ст. перетворилася на закриту систему.

У 1919 р. виходить найвідоміша книга Х. Маккіндера – «Демократичні ідеали й реальність», що стала «біблією» англо-американських геополітиків. У ній Х. Маккіндер уводить термін «материкова серцевина, або хартленд». Хартленд – стратегічно важлива частина суші, розширена за рахунок Східної Європи й Далекого Сходу. Тут Х. Маккіндер розвиває своє найвідоміше твердження: той, хто контролює Східну Європу, контролює хартленд; хто контролює хартленд, той контролює Світовий острів; хто контролює Світовий острів, той контролює увесь світ.

Теоретичний потенціал Х. Маккіндера робить його першим геополітиком глобального масштабу.