Манхейм Карл (1893-1947)

магниевый скраб beletage

 

Німецький філософ і політичний соціолог, творець соціології знання. У творчості вченого можна виділити два періоди – «німецький» і «англійський». У першому – до своєї еміграції в 1933 р. у Великобританію – у полі зору проблеми походження консервативного стилю мислення; конкуренції в духовній сфері; сутності ідеології й утопічної свідомості. Найвідоміша книга цього періоду – «Ідеологія й утопія» (1929 р.).

Ідеологія як поняття розрізняється на часткове й тотальне. Часткова ідеологія – це уявлення окремого індивіда. Тотальна – ідеологія епохи або класу. Основна функція тотальної ідеології – захист існуючого порядку. Утопія, на відміну від ідеології, спрямована на руйнування існуючого соціального порядку.

К. Манхейм аналізує чотири ідеально-типові форми утопічної свідомості: «оргіастичний хіліазм анабаптистів»; «ліберально-гуманістичну ідею»; «консервативну ідею»; «соціалістично-комуністичну утопію». Утопія перетворюється в ідеологію із приходом до влади носіїв тієї або іншої утопії.

У другому, «англійському» періоді, К. Манхейм розробляє соціально-політичні технології, покликані захистити демократичні й загальнолюдські цінності. Були опубліковані праці «Людина і суспільство в епоху перетворення» (1935 р.) і «Діагноз нашого часу...» (1943 р.).

Для «англійського» періоду характерний інтерес до долі ліберального масового суспільства. На його думку, спостерігається явна криза лібералізму, суспільство не може далі йти шляхом лесеферизму (дозволяти речам іти своєю чергою). Такий шлях може призвести до тоталітаризму. Із цієї позиції аналізується феномен нацизму.

К. Манхейм шукає новий порядок, розмірковує про новий тип людини. «Діагноз нашого часу» – це детальне з'ясування рис і програма виховання людини нового типу. К. Манхейм виступає за впровадження планових начал у суспільне життя, що знайшло відбиття й у назві його посмертно опублікованої праці «Свобода, влада й демократичне планування» (1950 р.).