Мізес Людвіг фон (1881-1973)

магниевый скраб beletage

 

Австро-американський економіст, соціолог й юрист. Його книги «Соціалізм. Економічний і соціологічний аналіз» (1922 р.), «Лібералізм у класичній традиції» (1927 р.), «Бюрократія» (1944 р.), «Людські дії. Трактат про економіку» (1949 р.), «Антикапіталістична ментальність» (1956 р.), «Теорія й історія» (1957 р.) є класикою політичної й економічної літератури.

Центральне місце у творчості Л. Мізеса займає критика соціалізму як економічної системи. Л. Мізес уважає, що в соціалістичному господарстві економічні калькуляції нездійсненні, і тому соціалізм не в змозі себе реалізувати. Планований хаос і загальна вбогість є неминучим результатом неможливості економічного розрахунку.

Другим основним запереченням Л. Мізеса проти соціалізму є те, що соціалізм є менш досконалий спосіб організації виробництва, ніж капіталізм, і що він призведе до скорочення продуктивності праці.

В інших працях розвивається й обґрунтовується теза про те, що єдино розумною економічною політикою може бути тільки лібералізм. Фундаментальною вимогою лібералізму є власність. Поруч із «власністю» Л. Мізес ставить такі основні цінності, як «свобода» й «мир».

У роки війни у своїй праці «Всемогутній уряд: походження тоталітарної держави й тотальної війни» Л. Мізес досліджує нацистську теорію й практику й доводить, що соціалізм і нацизм – це ліве й праве крило однієї й тієї ж сутності – колективізму Дух диктаторства й тиранів, якими була пронизана епоха, залишає мало надії на тривалий мир і демократію, зазначає вчений.

Під демократією Л. Мізес трактує систему правління, при якій керовані можуть визначати прямо (плебісцитом) або побічно (через вибори) спосіб відправлення виконавчої й законодавчої влади й вибирати вищих адміністраторів. Демократія є пряма протилежність принципів більшовизму, нацизму й фашизму, згідно з якими група узурпаторів насильством може примусити більшість до покори.

За глибоким переконанням борця з тоталітаризмом і захисником ліберальної цивілізації, «ніяка третя система неможлива й люди повинні вибирати між капіталізмом і соціалізмом. Вони не можуть уникнути цієї дилеми».