Монтеск'є Шарль Луї (1689-1755)

магниевый скраб beletage

 

Представник старшого покоління французького Просвітництва. Особливе значення в історії політичної думки має його велика праця «Про дух законів». Ш. Монтеск'є, будучи прихильником концепції суспільного договору, слідом за Дж. Локком також розрізняв суспільний і політичний стан (держава) людей. Усвідомлення людиною необхідності створення суспільства й держави Ш. Монтеск'є відносить до найважливіших природних законів.

Держава, будучи продуктом історичного розвитку людей, з'явилася після таких стадій, як природний стан людей, сім’ї, суспільства, героїчних часів і громадянського суспільства з характерним для нього станом ворожнечі людей одного з іншим.

За природою правління Ш. Монтеск'є поділяє держави на республіки, монархії й деспотії. Республіки й монархії – помірні форми правління, у деспотії ж діє одна особа, вирішуючи все за своєю примхою й волею. За принципами правління Ш. Монтеск'є поділяє держави на демократії, аристократії, монархії й деспотії. Центральне місце в розумінні Ш. Монтеск'є державного ладу займає протиставлення помірних і непомірних форм правління. До перших він відносить демократію, аристократію й монархію, до других – деспотію.

Ш. Монтеск'є виступає за конституційну монархію, праобразом якої є англійська конституційна монархія. Розробка моделі держави втілилася в концепції поділу влади. Порівняно з попереднім трактуванням тріада системи управління була уточнена, вірніше, доповнена принципом незалежності суддів. Судові органи ввійшли до складу влади, що підлягає розмежуванню.

Концентрація всієї повноти влади в руках однієї особи, установи або стану, на думку Ш. Монтеск'є, неминуче призводить до зловживання й сваволі.

Багато положень Ш. Монтеск'є, що стосуються свободи, громадянських прав, поділу влади, набули закріплення в конституціях Франції, США, кількох інших держав.