Моска Гаетано (1858-1941)

магниевый скраб beletage

 

Італійський соціолог і політолог, один із засновників елітології.

Г. Моска виклав свої ідеї в книзі «Елементи Політичної науки» (1896 р.), яка була перекладена на англійську мову й видана в 1939 р. під назвою «Правлячий клас». Книга принесла авторові світову популярність. Політика – це сфера боротьби двох протилежних класів: пануючої меншості (еліти) і підвладної більшості (маси, народу). Г. Моска визначав еліту як «клас, що править», або як «клас людей, які виконують всі політичні функції» і монополізують владу, тоді як інший клас складається з тих, ким керують і кого контролюють. При цьому використовуються способи більш-менш легальні, більш-менш довільні й насильницькі, але які забезпечують першому класу матеріальні можливості для існування, життєво необхідні засоби для функціонування політичного організму.

Г. Моска розглянув три варіанти руху еліти: «увічнення» без відновлення; «увічнення» з відновленням (найприйнятніший для нього варіант) і чисте відновлення. У поєднанні з двома формами державного правління (автократичної й ліберальної) перераховані вище варіанти дають такі чотири типи державного устрою: аристократично-автократичний, аристократично-ліберальний, демократично-автократичний, демократично-ліберальний.

Наука про еліти, на думку Г. Моски, необхідна для правлячого класу як основний інструмент з вироблення «наукової політики» з метою втримання своїх позицій. Ідеалом для Г. Моски є формування еліти не на майновій або якій-небудь іншій основі, а на основі розуму, здібностей і заслуг. Реалізація таких меритократичних поглядів переносилася на невизначене майбутнє.