Несбітт Джон (народ. в 1929)

магниевый скраб beletage

 

Сучасний американський футуролог, один із провідних діагностів тенденцій світового розвитку.

Автор книг «Мегатенденції: десять нових напрямків трансформації нашого життя» (1984 р.) і в співавторстві зі своєю дружиною П. Ебурдін – «Назад до  корпорацій» (1985 р.), «Мегатенденції. Рік 2000. Десять нових напрямків на 90-і роки» (1990 р.).

Питання «Яким буде XXI століття?» викликає основні дебати, представляє вісьову лінію суперечки футурологів. Прогноз Дж. Несбітта, зроблений ним в 1982 р., багато в чому виявився правильним. Основними для 80-х рр. процесами були названі такі: від індустріального суспільства – до інформаційного; від форсованого технологічного розвитку – до передових технологій; від національних економік – до світової економіки; від короткострокових тенденцій – до довгострокових; від централізації – до децентралізації; від інституціональної допомоги – до опори на свої сили; від представницької демократії – до демократії співучасті; від ієрархічних структур – до мережних структур; від безумовного примату Півночі (розвинені країни) до вирівнювання Півдня; від вузького вибору із двох можливостей (або – або) – до множинного вибору.

Викликає інтерес й інша праця – «Мегатенденції: Рік 2000». Найважливішими основними тенденціями, на погляд авторів, є такі: глобальний економічний бум 90-х рр.; відродження мистецтв; виникнення соціалізму з вільними ринковими відносинами; універсальний спосіб життя й культурний націоналізм; приватизація держави добробуту; підйом Тихоокеанського регіону; десятиліття приходу жінок на керівні пости; розквіт біології; релігійне відродження в новому тисячоріччі; тріумф античності.

Глобальне розуміння перспектив росту й розвитку людства розглядається через призму як безпосередньо людини (наприклад, тенденція зміни характеру й умов праці, зміна відносної цінності спеціальностей), так і людства в цілому (зміна політичного й економічного балансу різних регіонів тощо). Процес глобалізації суспільного розвитку проглядається, отже, через зростання значення індивіда, особистості, що свідчить про загальну тенденцію посилення гуманістичного начала в сучасній футурології.