Поппер Карло Раймунд (1902-1994)

магниевый скраб beletage

 

Британський філософ і соціолог, один з найбільших сучасних мислителів.

Його основні праці – «Відкрите суспільство і його вороги» (1945 р.), «Убогість історицизму» (1957 р.), «Логіка й ріст наукового знання» (1959 р.).

Політична концепція К. Поппера – концепція «відкритого суспільства». Вона включає логіко-критичний аналіз «універсальних утопій» та історицистський метод, а також практичні принципи, на яких ґрунтуються інститути демократії. К. Поппер розробив власну модель демократії, що відповідає основним принципам «відкритого», тобто вільного» суспільства. Ці принципи, як і саме суспільство, стверджує К. Поппер, відкриті для конструктивної критики, і саме в цьому автор вбачать критерій науковості будь-якої теорії.

К. Попперу належить оригінальна концепція демократії. Розкриваючи її суть, учений підкреслює, що вона дуже проста й разом з тим істотно відрізняється від теорії демократії, що утвердилася. У всіх колишніх теоріях, починаючи від Платона, основним питанням демократії було питання «хто править?» К. Поппер пропонує головним зробити таке питання: як має бути влаштована держава, щоб від поганих правителів можна було позбутися без кровопролиття, без насильства? Це питання набуває суто практичного значення, перетворюється майже в технічну проблему. Сучасні відкриті суспільства, стверджує К. Поппер, прийняли найпростіше рішення цього питання, взявши на озброєння принцип, відповідно до якого уряд можна змінити більшістю голосів.

В термін «демократія» К. Поппер не вкладає поняття «народоправства», а формулює її як теорію правління закону, який постулює безкровний розпуск уряду більшістю голосів. Позиція К. Поппера щодо політики виглядає в такий спосіб: політична влада має фундаментальний характер, вона може контролювати економічну силу. Це приводить до величезного розширення сфери політичної діяльності: можна створити програму для захисту економічно слабких; можна створити закони, що обмежують експлуатацію; можна з допомогою закону гарантувати засоби для існування всім, хто бажає працювати тощо. Політична влада є ключем до економічного захисту, тому політична влада й властиві їй способи контролю – це найголовніше в житті суспільства. Не можна допускати домінування економічної влади. К. Поппер підкреслює, що необхідне розуміння небезпеки, яка виходить від будь-якої форми безконтрольної влади. Контроль за владою – це головне політичне завдання.