Ратцель Фрідріх  (1844-1901)

магниевый скраб beletage

 

Німецький географ, професор політичної географії, один з основоположників геополітики. Ф. Ратцелем були закладені основи концептуального апарату геополітичної науки, розвинені надалі Карлом Хаусхофером.

Найвідоміша його праця  – «Політична географія» (1897 р.).

У своїй концепції біогеографії Ф. Ратцель розглядав державу як одну з форм життя. Важливим внеском у розвиток політичної географії стало поняття «простір», яке він уводить у науковий оборот. «Простір», на його думку, – фундаментальне поняття, що управляє суспільними відносинами. «Простір – вирішальний фактор світової політики Великі простори зберігають життя. Широкомасштабні зміни набагато м'якше можна провести на великих територіях...» – така думка автора. Держава розвивається успішно тоді, коли його політичні керівники й піддані володіють «відчуттям простору».

Не менш важливим операціональним поняттям для Ф. Ратцеля було поняття «підпорядкування простору». При його розробці Ф. Ратцель спирався на книгу американського історика морської стратегії А. Мехена «Вплив морської могутності на історію» (1890 р.). Наявність контролю над водними шляхами забезпечує контроль над найбільшим простором (78% площі всієї планети).

Ф. Ратцель зазначає істотну відмінність між морською й континентальною торгівлею. Свобода морської торгівлі, на його думку, досягається за рахунок військової переваги. Морська торгівля, розмірковує автор, завжди приводить до політичної експансії.

Тільки при оптимальному поєднанні морських і континентальних факторів можна створити світову державу, що й було мрією Ф. Ратцеля: «Ні континентальна, ні морська сила поодинці ніколи не створять світову державу, але її створення залежить від комбінації двох факторів».

Такі позиції стали керівним принципом німецької геополітики в наступні десятиліття.