Ролз Джон (народ.  в 1921)

магниевый скраб beletage

 

Американський політичний філософ, автор теорії справедливості.

Його головна книга «Теорія справедливості» (1971 р.) справила глибокий вплив на етику й політичну теорію, була переведена на всі європейські мови, а також китайську, японську, корейську.

Дж. Ролз прагне розвинути альтернативну утилітаристським поглядам концепцію, що переосмислює традиційне трактування ліберальних цінностей.

Утилітаризм, орієнтований на принцип корисності, незадовільно, на думку Дж. Ролза, пояснює права й свободи громадян як вільних і рівних особистостей, що є необхідною вимогою обґрунтування демократичних інститутів. Етичний утилітаризм не вважає справедливість нормативним (ціннісним) фундаментальним поняттям і відводить їй другорядну роль.

Свою концепцію автор називає „справедливість як чесність” і розглядає центральні ідеї й цілі як основу філософської концепції конституційної демократії.

Дж. Ролз формулює низку принципів, які повинні бути, на його думку, покладені в основу справедливого соціального устрою.

Перший принцип – кожен індивід повинен мати рівне право щодо найзагальнішої системи рівних основних свобод, сумісний з такими системами свобод для всіх інших людей.

Другий принцип – соціальні й економічні нерівності мають бути організовані в такий спосіб, що вони одночасно: а) приводять до найбільшої вигоди найменш успішних відповідно до принципу справедливих заощаджень і б) роблять відкритими для всіх посади й положення в умовах чесної рівності можливостей.

До цих дефініцій Дж. Ролз додає два правила пріоритету – пріоритет свободи й пріоритет справедливості над ефективністю й добробутом.

У 1903 р. Дж. Ролз публікує свою другу книгу «Політичний лібералізм», у якій продовжує розмірковувати про питання справедливості в рамках плюралістичного суспільства.