Руссо Жан-Жак (1712-1778)

магниевый скраб beletage

 

Представник революційно-демократичного крила просвітницького руху у Франції. Соціально-політичний радикалізм Французької революції взяв на озброєння багато ідей Ж.-Ж. Руссо.

Основні погляди філософа набули відбиття в історичному нарисі «Роздуми про походження й підстави нерівності між людьми» й у трактаті «Про суспільний договір, або Принципи політичного права». Головними компонентами, з допомогою яких Ж.-Ж. Руссо створював свою концептуальну систему, стали егалітаризм (рівність) і холізм (принцип підпорядкування частини цілому).

Питання соціальної рівності або нерівності ставиться в руслі загальної схеми теорії природного права, але з низкою модифікацій.

Походження суспільної нерівності Ж.-Ж. Руссо пов'язує з появою приватної власності, насамперед земельної. Черговий виток суспільної нерівності пов'язаний з виникненням держави. «Багаті» і «бідні» уклали договір, який приводить до утворення державної влади, що, за переконанням Ж.-Ж. Руссо, стало причиною багатих для поневолювання бідних.

Ідеї, що містяться в праці – «Роздуми про походження й підстави нерівності між людьми», були розвинені в пізнішому трактаті «Про суспільний договір...» Перехід у стан свободи припускає укладення справжнього суспільного договору. Суспільний договір – це не угода між двома правовими особами, підданими й правителями, тобто чесний договір, що описувався в ранньому творі, а такий, яким він може й повинен бути. Договір є угодою рівних між собою суб'єктів.

Громадянином, за Ж.-Ж. Руссо, стає той, хто переборов «свавілля», свій егоїстичний інтерес, поставив власні інтереси на службу «розумній» державі. Кожний повинен передати в спільне надбання свою особистість і всі свої сили й перетворитися в неподільну частину цілого. У цьому пункті Ж.-Ж. Руссо помітно розходиться з поглядами своїх ліберальних попередників з просвітництва.