Тоффлер Олвін (народ. в 1928 р.)

магниевый скраб beletage

 

Американський соціолог, футуролог, публіцист, один з авторів концепції «постіндустріальної революції», його ім'я ввійшло в усі серйозні соціологічні й філософські словники.

Книга під назвою «Зрушення влади. Знання, багатство й насильство на порозі XXI століття» (1990 р.) стала, на думку самого автора, завершенням «трилогії», яка піддає аналізу основні тенденції людського суспільства на шляху до нового, інформаційного етапу його розвитку. Перші дві праці „трилогії” – «Зіткнення з майбутнім» і «Третя хвиля».

Тоффлерівська інтерпретація новітніх тенденцій у технологічному й соціальному розвитку сучасного суспільства, глобальних проблем людської цивілізації здійснюється в рамках групи теорій «постіндустріалізму», що набула поширення на Заході.

О. Тоффлер був одним з перших, хто став попереджати про можливі небезпеки, що випливають із культів технологічних імперативів («Футурошок», 1970 р.).

У «Третій хвилі» (1980 р.) учений робить великомасштабний аналіз нової цивілізації, наголошує на описі основних обрисів суспільства, що виникає, і оголошує про відхід століття індустріалізму. Історичний розвиток постає, за О. Тоффлером, у вигляді зміни «хвиль» цивілізації.

Аналізу основних тенденцій інформаційного суспільства присвячена третя книга О. Тоффлера «Зрушення влади» (1990 р.). У центр теоретичної уваги книга висуває зростаючий ринок знання, інформації у всіх сферах життя суспільства: економіці, освіті, охороні здоров'я, фінансах і бізнесі, засобах масової інформації, дозвілля тощо.

Чергова книга О. Тоффлера (у співавторстві із дружиною) «Війна й противійна: виживання на зорі XXI сторіччя» (1993 р.) присвячена аналізу глибокого перегрупування світових сил.

Як би не ставилися багато читачів тоффлерівських праць до його конкретних спостережень й інтерпретацій формування нового способу життя й спроб узагальнення нових проблем, праці відомого футуролога стимулюватимуть соціологічну й політологічну думку, розширюватимуть проблемне поле суспільствознавства.