Фіхте Іоганн Готліб (1762-1814)

магниевый скраб beletage

 

Німецький філософ і суспільний діяч, якмй зробив певний внесок у політичну науку Нового часу.

Політичні погляди І. Фіхте розвивалися в руслі природно-правової доктрини.

Для І. Фіхте матеріальний світ існує як сфера прояву свободи людського духу. Право конституюється на основі взаємного визнання індивідуальної свободи кожного з них. Для того щоб забезпечити особисті права людей, необхідний примус, обумовлюючий необхідність держави.

Ідея національної єдності Німеччини була лейтмотивом у теоретичних пошуках І. Фіхте, і цим пояснюється інтерес до створення єдиної централізованої німецької держави, яка повинна стати згодом «національною державою».

В умовах пруського абсолютизму з його апологетикою державності І. Фіхте без труднощів проголосив ідеї про державну регламентацію приватного життя. У своїй праці «Замкнена торговельна держава» (1800 р.) – його автор уважав найбільш продуманим, кращим своїм твором – змальовується ідеальна держава.

Тут І. Фіхте показав себе прихильником втручання держави в усі сфери громадського життя: економічну, соціальну, сімейну. Держава діяльно регулює виробництво й розподіл при збереженні старої цехової структури ремесел.

Держава при всій її значущості й необхідності не є самоцінною – вона знаряддя для досягнення ідеального ладу.

І. Фіхте приходить до розуміння свободи як внутрішньої необхідності. Звідси допущення ілюзорності індивідуального начала, повернення до того, де ще не зруйнована споконвічна цілісність і досконалість. Тому ідеал держави й поєднав елементи античної філософії Платона, ідеї замкненого цехового ладу середньовіччя, раціоналістичні вчення про всесилля розуму й утопічні егалітаристські погляди часів Французької революції.