Політичне життя

магниевый скраб beletage

Політичне життя – одна з форм суспільного життя, сукупність духовних, моральних, емоційних і практичних форм політичного буття індивідів і суспільства, що характеризує їхнє ставлення до політики й участь у ній. Поняття «політичне життя» аналогічне поняттям соціального, економічного, культурного, духовного, матеріального життя. Воно використовується для узагальненої оцінки політичної й соціальної обстановки конкретних епох, країн, суспільств, діяльності й політичної поведінки класів, соціальних верств, груп і окремої людини. Із цього погляду можна говорити про політичне життя, наприклад, Стародавнього Рима або сучасної Франції, характеризуючи тип держави, політичний лад суспільства, його політичну організацію й культуру, структуру влади, правлячі еліти, політичних лідерів і багато чого іншого.

Основні ознаки політичного життя:

- політичне життя служить сферою дії публічного інтересу й управління, а головним інструментом виступають влада, примус, авторитетний вплив, що використовують майже завжди силу організації, у ролі якої можуть виступати й держави, і партії, і спілки, і рухи, і соціальні інститути;

- діяльний, активний характер політики дозволяє людям з її допомогою впливати на багато сторін життя: економіку, культуру, науку, мораль;

- у політичне життя завжди залучені великі маси людей: класи, етнічні й професійні спільноти, від активності яких залежать спрямованість, вигляд, результативність політичних подій;

- центр, вузол політичного життя – різноманітні взаємозв'язки між особистістю й державою.

Політичне життя визначає основні соціальні й політичні інституціональні структури влади, її апаратів і органів, тип політичної системи, партійних систем, політичної організації суспільства, форму правління, тип державного устрою й політичного режиму, стан суспільного порядку й інші формалізовані виміри політичних відносин і діяльності, а також неформальні виміри. Характер асоціативних об'єднань, самоврядування, стан суспільного порядку, наявність і рівень розвитку громадянського суспільства.

На плин політичного життя впливають багато зовнішніх для політики факторів:

- елементи природного середовища (територія, ресурси, клімат тощо) справляють вплив на політичні процеси, формують політичні проблеми й впливають на вибір шляхів і можливостей їхніх рішень;

- економічні відносини, що панують у суспільстві, впливають на політичне життя (а саме воно активно впливає на їхнє формування);

- розвиток техніки (її вплив проявляється в таких феноменах, як війна, збільшення швидкості поширення інформації тощо);

- статусні характеристики соціальної структури суспільства, що поєднують у собі фіксацію об'єктивного стану учасників політичних відносин (дохід, вид занять, рівень освіти) і їх власних уявлень про свої місця в суспільстві;

- характер етнонаціональних спільностей, тому що стійкі державні системи формуються на основі націй, нації прагнуть до суверенізації, утворення окремих, самостійних державних структур;

- релігія, що часто виступає як основний фактор консолідації великих мас людей;

- ідеологія – засіб духовного згуртування й керівництва, що направляє поведінки людей у сфері політичних відносин, яка формує волю, прагнення до політичної дії;

- засоби масової інформації, відомості, які вони поставляють і інтерпретують;

- суспільна думка, у рамках якої здійснюється активне й безпосереднє відбиття життєвих потреб, об'єктивних тенденцій суспільного розвитку.

 

Питання 18.