Природа влади. Суб'єкт і об'єкт влади

магниевый скраб beletage

• Влада – центральне поняття політики. Вона визначається як здатність, право або можливість одних людей впливати на поведінку або діяльність інших з допомогою різних засобів: права, авторитету, волі, примусу.

Боротьба за владу є рушійним початком всього політичного життя. Тому вчення про владу є основним у політології.

У політичній літературі існує безліч трактувань природи влади. Виділені найбільш загальні підходи:

– психологічний, що характеризує владу як особливу сутність, носієм якої виступає особистість. При цьому підході влада тлумачиться як «особливе вольове відношення суб'єкта до об'єкта цього відношення».² Психологічний підхід найповніше представлений у школах психоаналізу, які розглядають вольову природу влади як природний стан людини, пов'язаний із проявом несвідомих структур психіки людини;

– соціологічний підхід не заперечує вольового начала в природі влади, але переносить акцент на соціальні взаємодії й визначає владу як соціальне відношення, що проявляється в можливості однієї сторони цього відношення проводити свою волю всупереч бажанню іншої сторони, нав'язувати цій іншій стороні певну лінію поведінки. З позицій соціологічного підходу влада – це завжди двостороннє відношення суб'єкта й об'єкта, одна з форм соціальної взаємодії принаймні між двома сторонами (суб'єктом і об'єктом), при якому одна зі сторін (суб'єкт) має можливість і здатність здійснювати свою волю стосовно іншої сторони (об'єкта), досягаючи при цьому поставленої мети.

Розмірковуючи про природу влади, не можна не задатися питанням: що змушує підкорятися об'єкту володарювання?

На це питання можна відповісти, лише аналізуючи характер особливого типу соціальних відносин панування-підпорядкування. Розвиток цих відносин протягом історії людства переконує нас у тім, що одним з найважливіших мотивів підпорядкування є страх перед покаранням. Незважаючи на силу страху як мотиву до підпорядкування, він визначається психологами як неміцний. Сила влади, заснованої на страху перед покаранням за непокору, прямо пропорційна тяжкості покарання й обернено пропорційна ймовірності уникнути його у випадку неслухняності.

Стабільніша влада, яка заснована на інтересі, тому що особиста зацікавленість, розрахунок спонукують людей добровільно підкорятися й роблять не потрібними контроль і застосування санкцій до покарань.

Максимальна сила влади досягається при ідентифікації, тобто ототожненні об'єкта влади із суб'єктом.

 

 

 

 

 

Питання 19.