Поняття «політичної системи»

магниевый скраб beletage

Будь-який соціальний процес протікає в рамках певних соціальних інститутів, відносин і норм. Політичне життя суспільства також здійснюється з допомогою особливого соціального механізмуу, що забепечує її єдність, цілісність і впорядкованість.

Поняття «політичної системи» – одне з основних у політології. Воно дозволяє виділити політичне життя з іншої частини суспільного життя.

Поняття «політичної системи» має на увазі розгалужену сукупність різних політичних інститутів, соціально-політичних спільнот, форм, норм і принципів взаємодій і взаємин між ними, у яких реалізується політична влада.

Політичну систему розглядають як частину або підсистему сукупної суспільної системи. Як підсистема політична система взаємодіє з іншими суспільними підсистемами: соціальною, економічною, моральною, правовою, культурною й ін., які поряд із природним середовищем і політичним оточенням утворюють її «навколишнє середовище».

У політології підхід до визначення політичної системи як до однієї з підсистем суспільства дозволяє розкрити механізм функціонування політики як взаємодії різнорідних і різнонаправлених елементів політики, внаслідок яких формуються політичний режим і політичні дії.

Системний підхід до вивчення політики впровадили американські політологи Д. Істон і Г. Алмонд.

З погляду системного підходу, політична система – організм, що саморегулюється, саморозвивається і реагує на поступаючі ззовні імпульси.

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

 

За моделлю Д. Істона (див. схему) у системи є вхід, на який надходять вимоги (імпульси) і підтримка (або протести). Підтримка виражається у виплаті податків, дотриманні законів, участі в голосуванні тощо. На виході системи – результат функціонування політичної системи – політичні рішення й політичні дії. Вони впливають на навколишнє середовище. Якщо рішення й дії задовольняють вимоги, то система одержує підтримку, і система стабільно функціонує. Якщо ж рішення й дії системи не відповідають очікуванням «навколишнього середовища», то система впадає в часткову або повну кризи й розпад. У випадку часткової кризи система може бути реформована, а у випадку її розпаду на її місці виникає нова.

При всій значущості теорії Д. Істона в ній не розкриваються внутрішня структура й специфіка елементів політичної системи.

М. Алмонд розширює коло суб'єктів політики. Політична система в його теорії – безліч взаємодій поведінки як державних, так і недержавних. М. Алмонд ураховує психологічні, особистісні аспекти політичних відносин.

У сучасній політології існує безліч концепцій політичної системи. Однак теорії Д. Істона й Г. Алмонда залишаються класичними.

Питання 25.