Структура й функції політичної системи

магниевый скраб beletage

Структура політичної системи – це внутрішня організація й способи взаємозв'язку й взаємодії утворюючих її компонентів. З погляду структури політична система включає такі підсистеми:

– інституціональну – соціально-політичні інститути й установи (держава, політичні партії, суспільні рухи, організації, об'єднання, органи представницької й безпосередньої демократії й ін.);

– функціональну – сукупність всіх ролей і функцій окремих соціально-політичних інститутів і їхніх груп;    

– регулятивну – сукупність політико-правових норм і інших культурних засобів регулювання взаємин між суб'єктами політичної системи (традиції, звичаї, принципи, політичні погляди й ін.);

– комунікативну – сукупність відносин між суб'єктами політичної системи з приводу влади;

– ідеологічну – сукупність політичних ідей, теорій, концепцій (політичне знання, політична й правова культура, політична соціалізація).

Основними елементами політичної системи є: політична організація, політичні відносини, політичні й правові норми, політична свідомість.

Політична організація – політичні установи: держава, партії, громадські організації й рухи, ЗМІ, церква.

Політичні відносини – це відносини між суб'єктами політичного життя (класами, націями, соціальними групами, лідерами тощо) з питання устрою й функціонування політичної, державної влади.

Політико-правові норми існують і діють у вигляді конституцій, статутів і програм партій. Вони регулюють політичні відносини, узаконюють політичні підвалини, визначають стиль і методи роботи інститутів політики, сприяють формуванню механізму розподілу ролей між членами суспільства.

Політична свідомість – відбиття політичних відносин і інтересів, оцінка політичних явищ, – виражена як певні поняття, ідеї, погляди, теорії.

Поняття «функції політичної системи» розкриває те значення, яке воно має для політичної системи. У політологічній літературі існує безліч підходів до визначення функцій політичної системи. Це є результатом того, що функції політичної системи видозмінюються в розвитком історико-політичної ситуації й самої політичної системи.

Виділимо основні її функції:

– інтеграційна функція полягає в об'єднанні суспільства на базі цінностей і ідеалів, прийнятих економічно й політично пануючими силами суспільства;

– визначення цілей, завдань і напрямків розвитку суспільства;

– організаторська функція полягає в мобілізації людських, матеріальних і духовних ресурсів для виконання цілей і завдань суспільного розвитку;

– регулятивна функція містить у собі легітимацію політики (забезпечення суспільного визнання політики) і забезпечення політичної участі громадян;

– контролююча функція полягає в контролі за дотриманням і виконанням законів, у контролі соціально-конфліктних інтересів, в умінні політичної системи знижувати соціальну напруженість у суспільстві шляхом контролю за розподілом цінностей (матеріальних і духовних ресурсів, політичних привілеїв тощо).

 

 

 

 

 

 

Питання 26.