ВСТУП

магниевый скраб beletage

 

Людина – істота політична. З  незапам'ятних часів політика була й залишається найважливішим механізмом організації суспільного життя, потужним знаряддям відстоювання інтересів різних соціальних груп і окремих громадян. Кожна людина в тій або іншій формі виявляється залученою до політичних відносин, формування органів центральної й місцевої влади, здійснення управління державою, до розподілу матеріальних і духовних благ. Здатність же до прийняття раціональних рішень у політичному житті не приходить стихійно, а формується унаслідок систематичного надбання спеціальних знань і досвіду. На надбання таких знань і орієнтоване викладання політології як навчальної дисципліни.

Відповідно до вимог Державного стандарту з циклу «Загальні гуманітарні й соціально-економічні дисципліни» випускник ВНЗ унаслідок вивчення курсу «Політології» повинен одержати знання про предмет і метод політичної науки, орієнтуватися в основних напрямках політичної думки, мати уявлення про політику як суспільне явище, сутність влади, державу, громадянське суспільство, політичні відносини і процеси, політичну культуру, політичну свідомість, політичні суб'єкти, розрізняти політичні системи й режими, знати про політичні партії, «групи тиску», орієнтуватися в політичних конфліктних ситуаціях, аналізувати міжнародні політичні процеси, місце й роль України в сучасному світі, вміти застосовувати політичні знання в повсякденній і у своїй професійній діяльності.

Пропонований увазі читачів навчальний посібник покликаний допомогти студентові, що вивчає курс « Політологія», у рішенні цих завдань. Особливість пропонованого видання полягає в тім, що воно, з одного боку, представляє досліджуваний предмет у повному обсязі, а з іншого боку, форма подачі матеріалу лаконічна, навчальна інформація гранично стисла в короткі відповіді на конкретні питання. Дані відповіді викладені в певному порядку й відображають майже всю систему знань про предмет відповідно до Державного стандарту. Це своєрідний короткий курс з політології, специфічний конспект лекцій.

У посібнику містяться багато варіантів (моделей) відповідей на питання з політології. Ці моделі можуть бути конкретизовані й прокоментовані, доповнені ілюстративним матеріалом, прикладами. Студент завжди має можливість виявити свою ініціативу й самостійність, показати свою політичну ерудицію.

 

Питання 1.