Форми державного правління

магниевый скраб beletage

Під формою правління трактується організація верховної державної влади, структура й порядок взаємини вищих державних органів, посадових осіб і громадян. Розрізняють дві основні форми державного правління: монархію й республіку.

Монархія (з грецької monarhia – єдиновладдя) – це форма правління, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноособового глави держави – монарха (імператора, шаха, царя, короля, еміра тощо). Влада монарха, як правило, передається в спадщину. Глава держави займає пост на невизначений термін і не несе юридичної відповідальності за свої дії.

Існують необмежені (абсолютні) і обмежені (конституційні, парламентські) монархії. Абсолютна монархія характеризується всевладдям глави держави. Така монархія типова для рабовласницького й феодального суспільства. Нині  зустрічається рідко (Саудівська Аравія, Катар, Оман).

Відмінною рисою конституційної монархії є обмеження влади монархії конституцією, законами, прийнятими парламентом. Влада глави держави майже не поширюється на сферу законодавства й значно обмежена в сфері виконавчої влади. Уряд формується парламентською більшістю й підзвітний парламенту, а не монархові. Тобто монарх царює, але не править. Сьогодні конституційна монархія має місце у Великобританії, Швеції, Японії, Бельгії й інших країнах.

Своєрідною перехідною формою від абсолютної до парламентської монархії є дуалістична (двоїста) монархія. За такої форми правління повноваження монарха обмежені в сфері законодавства, але досить широкі в сфері судової й виконавчої влади. Монарх призначає уряд, який відповідальний перед ним. Такі монархії сьогодні існують у Марокко, Йорданії, Кувейті.

Республіка (з латинської respublika, де res – справа й publikus – суспільний) – це форма правління, при якій глава держави є виборним і змінюваним, а його влада вважається похідною від виборців або представницького органа. Виділяють три основні різновиди республіки –президентську, парламентську й змішану (напівпрезидентську).

Президентська республіка характеризується значною роллю президента в системі державних органів. Президент є водночас і главою держави, і главою виконавчої влади. Він обирається незалежно від парламенту або прямим голосуванням виборців, або колегією вибірників. Президент сам формує уряд, який відповідальний перед ним, а не перед парламентом.

Відмітною рисою президентської республіки є жорсткий поділ законодавчої й виконавчої гілок влади. Парламент не може винести вотум недовіри уряду, але й президент не вправі розпустити парламент. Відносини між парламентом і президентом ґрунтуються на системі стримувань і противаг, взаємозалежності. Парламент може обмежувати дії президента з допомогою законів і через затвердження бюджету. Президент має право відкладеного вето на рішення парламенту й право законодавчої ініціативи.

При порушенні президентом законів держави парламент може зініціювати процедуру імпічменту (відлучення президента від посади).

Класичний приклад президентської республіки – США, вона переважає в Латинській Америці (Аргентина, Бразилія й ін.).

У парламентській республіці уряд формується на основі парламентської більшості й відповідальний перед парламентом, який може висловити вотум недовіри уряду. Глава уряду (прем'єр-міністр, канцлер) є першою особою в політичній ієрархії. Може існувати й глава держави (президент), що обирається парламентським шляхом, тобто або парламентом, або особливою колегією, створюваною на основі парламенту. Президент здійснює в основному представницькі і церемоніальні функції. До парламентських республік належать: Італія, ФРН, Індія, Ізраїль і ін.

Виділяють також «змішану», або напівпрезидентську республіку. Ця форма правління поєднує сильну президентську владу з ефективним контролем парламенту за діяльністю уряду. Президент обирається загальним голосуванням, є главою держави й верховним головнокомандуючим, тобто має у своєму розпорядженні власні прерогативи, що дозволяють йому діяти незалежно від уряду. Поряд із президентом діють прем'єр-міністр і міністри, що утворюють уряд. Характерна подвійна відповідальність уряду перед президентом і парламентом. Парламент не може відправити президента у відставку, який у свою чергу має право розпустити парламент із обов'язковою умовою оголошення дати позачергових парламентських виборів.

Змішана республіка існує сьогодні в Австрії, Фінляндії, Франції, Болгарії, Польщі й низці інших країн.

Питання 31.