Політичний режим України

магниевый скраб beletage

Сучасний політичний режим України можна охарактеризувати як проміжну форму між двома протилежними по своїй суті типами політичних режимів тоталітарним і демократичним. Можна стверджувати, що з 1990-х рр. український політичний режим переживає період модернізації – від політичного режиму тоталітарно-радянського типу до демократичного політичного режиму.

У ході радикальних суспільних реформ зруйнований принцип номенклатурного формування органів влади, ліквідоване монопольне право КПРС на владу, скасовані Ради як вищі представницькі органи влади на всіх рівнях і почали складатися нові демократичні владні органи (президент, Верховна Рада, глави адміністрацій і законодавчі органи на місцях), які базуються на принципі альтернативних виборів.

Для сучасного українського політичного режиму характерні риси демократичного, авторитарного і тоталітарного режимів:

-          Елементи демократичного політичного режиму:

1.         Виборність представницьких органів влади та органів місцевого самоврядування.

2.         Юридична рівність громадян.

3.         Гарантії прав меншості та запобігання свавілля більшості.

-          Елементи авторитарного політичного режиму:

1.         Звуження принципу гласності у діяльності органів політичної влади та реальної відповідальності їх керівників за зміст і наслідки своєї роботи.

2.         Обмеженність кола осіб, що здійснюють реальну політичну владу.

3.         Відокремлення абсолютної більшості народу від процесу здійснення влади.

4.         Відсутність системи ефективного нормативного регулювання суспільних відносин, свавілля сильнішого, відсутність гарантій безпеки населення.

-          Елементи тоталітарного політичного режиму:

1.         Впевненість значної частини політиків і адміністративних кадрів у власній непогрішності.

2.         Нетерпимість до політичного інакомислення.

3.         Антиінтелектуалізм у сфері гуманітарних знань.

4.         Догматизм.

5.         Примітивізація політичної культури. 

 

Питання 40