Громадянське суспільство в Україні

магниевый скраб beletage

 

В 90-і роки після розпаду СРСР в Україні почалося формування громадянського суспільства. Умовами для його розвитку й становлення є:

1. Економічний плюралізм, заснований на різноманітті форм власності й ринковій економіці.

2. Соціальний плюралізм на базі рівноправного співробітництва різних соціальних груп населення з опорою на середній клас, що формується.

3. Політичний плюралізм і основи правової держави, що передбачають демократичні права й свободи, багатопартійність, поділ влади, місцеве самоврядування, правову державу.

4. Духовно-культурний плюралізм думок, ідей, релігійних вірувань, культурно-просвітніх, культурно-виховних організацій.

На базі вищевказаних умов в Україні склалася певна структура громадянського суспільства, основними елементами якого є:

- демократично вибрані органи місцевого самоврядування;

- створені на добровільній основі масові громадські організації (молодіжні, жіночі, ветеранські, благодійні, споживчі товариства тощо);

- промислові, землеробські, комерційні, просвітницькі колективи й асоціації;

- релігійні й етнічні спільності;

- творчі спілки й гільдії;

- культосвітні товариства й центри;

- спортивні й оздоровчі центри.

Разом з тим становлення й розвиток громадянського суспільства в Україні зустрічається з великими труднощами. Україна переживає перехідний період, коли формування правової держави й громадянського суспільства багато в чому залежить від рівноправного й успішного функціонування цих основних суб'єктів соціального й політичного процесів. Поки держава стосовно громадянського суспільства намагається діяти за принципом володарювання. З погляду держави, суспільство є всього лише сукупністю підданих. Еліта громадянського суспільства зі своєї сторони намагається заперечувати необхідність державного регулювання взагалі. На наш погляд, необхідно створювати об'єктивні й суб'єктивні передумови для компромісу встановлення союзницьких відносин між елітами держави й громадянського суспільства, і тоді в Україні з'явиться реальна можливість сформувати повноцінно правову державу й громадянське суспільство.

 

Питання 43.