Місце політології в системі соціально-гуманітарного знання. Структура політології : Політологія у питаннях і відповідях : B-ko.com : Книги для студентів