Причини виникнення й функції політичних еліт

магниевый скраб beletage

Для виникнення політичних еліт існують певні об'єктивні передумови. Організаційними факторами, що визначають появу політичних еліт, є державотворення і його апарат влади. Ієрархія влади в державі умовно має вигляд піраміди, на вершині якої розташовується керуюча система, а знизу – різні щаблі керованих підсистем. На базі цієї ієрархії виникають певні сходи управлінських посад, що припускають підпорядкованість нижчих структур вищим. Така побудова державної організації надає їй цілісність і стійкість. Паралельно й одночасно формується чиновницький апарат нижчих, середніх і вищих структур влади. Чиновники всіх структур об'єднані спільними корпоративними інтересами, серед яких надається перевага кар'єрному росту, одержанню різних пільг, прагненню зберегти свої монополії на владу й не допустити до неї інші групи, зміцнити своє елітне становище.

Загальносоціальними причинами виникнення політичних еліт є поділ суспільної праці й різний соціальний статус окремих груп населення. Будь-яке суспільство функціонує завдяки поділу праці, за яким кожна соціальна верства займається виробництвом матеріальних цінностей у промисловості, сільському господарстві або духовних цінностях – наука, мистецтво тощо, або керує суспільством. Для нормального функціонування суспільного організму необхідне оптимальне поєднання всіх видів діяльності. Однак на вершину соціальної піраміди ставляться ті, хто здійснює спільне керівництво й управління, тому що через ці функції забезпечується єдність державного організму. Тому існування політичної еліти пояснюється високою значущістю управлінської праці і її стимулюванням у формі привілеїв.

У будь-якому суспільстві тією чи іншою мірою існують нерівність серед його членів. Люди мають від природи різні розумові й фізичні здібності, різний соціальний стан, ставлення до засобів виробництва, до власності. Тому об'єктивно існуюча соціальна нерівність людей і є однією з важливих передумов розподілу суспільства на керуючі меншості й керовану більшість, на еліту й не на еліту.

Мають місце й суто політичні фактори виникнення політичної еліти. Насамперед, до них належить політична пасивність основної маси населення. Існує відчуження народу від процесу прийняття політичних рішень і контролю за політикою. Із соціального статусу й передумов виникнення правлячої еліти й випливають її соціальні функції.

Політична еліта виконує кілька основних функцій:

1) стратегічна функція полягає в розробці загальнонаціональної програми дій з удосконалювання й розвитку політичного й економічного ладу суспільства;

2) організаторська функція передбачає практичну реалізацію, втілення в життя висунутих стратегічних рішень;

3) інтегративна функція полягає в досягненні єдності й стабільності політичної й економічної системи суспільства.

У демократичному суспільстві правляча еліта припускає існування політичної опозиції, що сама готова за певних обставин прийти до влади. Разом з тим правляча еліта, використовуючи свій політичний ресурс, прагне не допустити до влади опонентів. Боротьба за владу значно загострюється, якщо її втрата загрожує правлячій еліті втратою її привілеїв, матеріальних благ. Тому владна еліта прагне до всеосяжного контролю над матеріальними й духовними ресурсами суспільства. Підбір і розміщення керівних кадрів у всіх сферах суспільно-політичного, економічного й культурного життя правляча еліта здійснює зі свого середовища.

Питання 54.