Ментальні характеристики політичної свідомості українців

Для українського етносу суттєвим моментом у становленні менталітету стали яскраво виражені автохтонність і формування способу життя відповідно до місцевого ландшафту. Під час досліджень українськими вченими було виділено чотири системотворчі ознаки ментальності українського народу:

1.         Інтровертивність вищих психічних функцій у сприйнятті дійсності, що виявляється у зосередженості особи на фактах і проблемах внутрішнього, особистісно-індивідуального світу.

2.         Кордоцентричність, що проявляється у сентименталізмі, чутливості, любові до природи, яскраво відображених у пісенному фольклорі.

3.         Анархічний індивідуалізм, партикулярне прагнення до особистої свободи, без належного прагнення до державності, коли бракує ясних цілей, дисциплінованості й організованості.

4.         Перевага емоційного, чуттєвого над волею та інтелектом. Уявлення про успіх, благо, про можливості людської особистості в українській думці не розвинені, примітивні, деякою мірою інфальтивні. „Україці – природні буддисти. Вони... знаходять вихід не в катарсисі, а в каталепсії. Стороння спостережливість та інд