Функції політології

магниевый скраб beletage

Які функції політології? Відповідь на це питання корениться в тім, що виникнення політології, її інституціоналізація, спрямованість проблематики й парадигми розвитку – відгук на потреби суспільства в необхідності наукового осмислення й вивчення політичної сфери. Функції, які виконує політологія, — це виконання її основних обов'язків перед суспільством.

Однією з головних є пізнавально-просвітницька функція, що виступає діючим засобом пізнання навколишньої політичної дійсності. Цій мети служать і теоретичні дослідження, і емпірична інформація про політику.

Теоретико-методологічна функція полягає у виробленні прийомів аналізу явищ політики, внаслідок якої розкривається й пояснюється сутність складних політичних процесів і створюється система підходів раціонального розуміння політичної дійсності.

Ідеологічна функція — це обґрунтування й пропагування політичних ідеалів, цінностей і цілей, що відповідають інтересам певних соціальних спільностей.

Науково-прикладна (прогностична). Вона полягає в:

а) критичному аналізі політичних процесів, наслідків здійснення тих або інших соціально-економічних програм;

б) розробці можливих сценаріїв розвитку майбутніх політичних подій;

в) політологічній експертизі проектів і політичних рішень;

г) консультативній діяльності;

д) складанні довгострокових і короткочасних прогнозів про діапазон і тенденції розвитку політики;

е) розрахунках імовірнісних втрат по кожному з передбачуваних варіантів політичної дії.

 

Питання 5.