Основні процедури виборчого процесу

магниевый скраб beletage

Виборчий процес займає відносно тривалий період і містить у собі здійснення низки необхідних і обов'язкових виборчих процедур. Виборчі процедури регулюють і регламентують весь перебіг виборчого процесу. Вони поєднують: призначення виборів, створення виборчих органів, відповідальних за їхнє проведення, організацію виборчих округів, районів, ділянок, реєстрацію виборців, реєстрацію кандидатів у депутати, агітаційно-пропагандистську виборчу кампанію, процеси голосування й підведення підсумків голосування.

Старт виборчому процесу будь-якого рівня дають призначення виборів і визначення дати. У різних країнах призначення здійснюється різними компетентними органами. В Україні вибори на загальнодержавному рівні до Верховної Ради призначаються Указом Президента.

Виборчі комісії – один із ключових інститутів виборчого процесу. Вони можуть справляти значний вплив на протікання і характер виборів. Тому важливо забезпечити формування незалежних, неупереджених і компетентних виборчих комісій. Функції виборчих комісій зазвичай полягають у тлумаченні виборчого закону, визначенні правил і процедур виборів, організації виборчих дільниць, перевірці підписів на підтримку кандидатів, реєстрації виборців і кандидатів, підготовці передвиборних матеріалів, проведенні заходів щодо забезпечення інформації виборців, підборі апарату, необхідного для проведення виборів, загальному контролі за проведенням виборів, підрахунку результатів виборів і оголошенні підсумків.

Важливе місце у виборчому процесі займають інститути реєстрації, які регулюються відповідними законопроектами. Інститут реєстрації виборців – складання списків виборців для того, щоб члени виборчих комісій могли встановити особистість голосуючого,  чи володіє він правом голосу й чи є виборцем цього виборчого округу. Списки виборців складаються або місцевою владою, або внаслідок особистої реєстрації виборця.

Інститут реєстрації претендентів на депутатські мандати або на посаду. Щоб домогтися права внесення у виборчі бюлетені, кандидати повинні відповідати вимогам, пропонованим законом до претендентів на депутатський мандат або конкретну посаду. Такі вимоги можуть включати віковий ценз, ценз осілості, професійну придатність тощо. Реєстрація претендентів на депутатські мандати або на посаду здійснюється виборчими комісіями відповідного рівня. Центральне місце у виборчому процесі займає виборча кампанія.

Виборча кампанія – це комплекс організаційних, інформаційних і агітаційно-пропагандистських заходів щодо забезпечення виборчого процесу. Перший крок виборчої кампанії – висування кандидатів на депутатські мандати або на посаду й забезпечення реєстрації. У різних країнах, при різних виборчих системах існують різноманітні способи висування кандидатів: партіями, виборчими об'єднаннями, групами громадян, самовисування. Для забезпечення реєстрації кандидат повинен надати у виборчу комісію різні документи: списки підписів на свою підтримку, грошову заставу, відомості про доходи та майно й інші документи. Висування кандидатів закінчується реєстрацією.

Після реєстрації починається агітаційно-пропагандистська кампанія – дії безпосередніх учасників виборів – сторін, що суперничають на виборах (партій, рухів, кандидатів) з забезпечення своєї перемоги. Головні умови демократичного характеру агітаційно-пропагандистської кампанії:

- приблизна рівність або хоча б справедливий розподіл ресурсів серед всіх учасників виборчої кампанії;

- нейтралітет державних органів, їхнє невтручання в перебіг виборної кампанії;

- лояльність кандидатів стосовно один одного, недопущення фальсифікацій, образи суперників тощо.

Для організації виборчої кампанії того або іншого кандидата, партії, об'єднання, як правило, створюється штаб – команда професіоналів із забезпечення перемоги на виборах. У цей штаб входять фахівці з вивчення суперників, аналізу становища у виборчих округах, зв'язках із засобами масової інформації й відшуканню джерел фінансування, «іміджмейкери» тощо.

Штаб розробляє стратегію й тактику виборчої кампанії, програму поведінки й діяльності кандидата.

Особливе значення у виборчій кампанії надається використанню засобів масової інформації. Сьогодні до 2/3 бюджету передвиборної кампанії витрачається на рекламу по телебаченню й радіо.

Певне значення надається таким традиційним засобам, як особисті зустрічі кандидата з виборцями, рукостискання, автографи, листівки, прямі поштові відправлення, плакати, телефонні дзвінки тощо.

Питання 80.