Поняття «політичний конфлікт»

магниевый скраб beletage

Політичні відносини мають різноманітний характер. Соціальна диференціація суспільства, розбіжності рівнів доходу, влади, престижу тощо нерідко призводять до конфліктів. Конфлікти є невід'ємною частиною суспільного життя. Значну частину серед них займають політичні конфлікти. Перед політологією стоїть завдання: навчити людей керувати конфліктами, виробити способи й методи їх безболісного для суспільства вирішення. Для цього необхідно насамперед розібратися в природі соціального конфлікту взагалі й політичного конфлікту зокрема.

Поняття «конфлікт» бере свій початок з латинського слова «Conflictus» – зіткнення. Англійський соціолог Е. Гідденс дає таке визначення конфлікту: «Під конфліктами я маю на увазі реальну боротьбу між діючими людьми або групами, незалежно від того, які джерела цієї боротьби й засоби, мобілізовані кожною зі сторін».

Суспільне життя насичене різноманітними конфліктами. Існує безліч типологій конфліктів. Залежно від сфери прояву розрізняють економічні, соціальні, культурні, конфесіональні, політичні конфлікти. Політичні конфлікти становлять вид соціальних відносин, де взаємодіють політичні інтереси і їхні носії, а також застосовуються політичні методи боротьби й вирішення конфліктів. Політичний конфлікт – це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їхніх політичних інтересів, цінностей поглядів.

В найширшому плані джерела або причини політичних конфліктів поділяються на позасоціальні, соціальні й комбіновані. До перших належать численні джерела політичної напруженості, які базуються на певних рисах агресивності людини, почуттях страху, паніки, голоду й інших інстинктивних мотивацій її поведінки. Обумовлені такими факторами політичні конфлікти виступають у формі народних самосудів, голодних бунтів, терористичних акцій фанатиків, інших нераціональних і зовні мало або зовсім немотивованих акцій.

Специфічним джерелом політичних конфліктів є й протиріччя проміжного характеру, що відбивають взаємозв'язки людини й природи, де обидві сторони вносять свій вклад у розвиток конфлікту. Зокрема, це конфлікти, викликані політичними наслідками екологічних катастроф, аварій на великих підприємствах, стихійних лих. Такі масштабні конфлікти пов'язані з урегулюванням соціальних наслідків, викликаних не тільки стихійними бідами, але й самою людиною, що поглиблює ці події.

Однак як основну причину політичних конфліктів варто назвати насамперед соціальну диференціацію суспільства, що визначає розбіжність статусів суб'єктів політики, їх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб. Нерівність соціальних позицій означає неоднаковий доступ до ресурсів розвитку індивідів, соціальних груп і співтовариств людей. Одне із центральних питань більшості політичних конфліктів: хто і яким чином розпоряджається ресурсами? Боротьба за володіння ресурсами детермінує конфліктні взаємини між правлячою елітою й контрелітою, різними політичними партіями й групами тиску, що представляють інтереси певних сил і ведуть боротьбу за перерозподіл власності, національного надбання, державного бюджету тощо. Отже, основним суб'єктом політичного конфлікту є великі соціальні групи. Оскільки їх потреби, інтереси, цілі, домагання можуть реалізуватися тільки через використання влади, в конфліктах особисту участь беруть такі політичні організації, як державний апарат, парламентські фракції, групи тиску тощо.

Найяскравішими формами політичних конфліктів виступають масові дії: революція, заколот, повстання, громадянська війна.

Політичний конфлікт можна визначити як теоретичне і практичне протиборство суб'єктів політики за можливість трансформувати або зберегти соціальний порядок. Реалізації цієї можливості сприяє володіння інструментами державної влади – фінансами, репресивним апаратом тощо. Тому найпершим завданням учасників політичного конфлікту є втримання або завоювання державної влади. Разом з тим політичний конфлікт не обмежується тільки завоюванням і утриманням влади, не зводиться до нього. В ньому розгортається боротьба між різними картинами світу, що відстоюються різними суспільно-політичними групами і їхніми лідерами.

Питання 88.