Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Які обставини зумовили необхідність створення Єдиної інформаційно-технічної системи Казначейства?

2.            Як співпрацює Державне казначейство із НБУ у плані організації ІТЗ?

3.            Охарактеризуйте основні підсистеми АС “Казна”.

4.            Які недоліки та проблеми притаманні нинішньому ІТЗ Казначейства?

5.            За якими напрямками розвивається ІТЗ Казначейства сьогодні?

6.            Чому розвиток ІТЗ Казначейства базується на розподілі повноважень між різними органами виконавчої влади та місцевого самоуправління?

7.            Які функції та операції Казначейства у першу чергу вимагають якісного технічного та програмного забезпечення?

 

Література: 14,19,27,61,71

 

Тести:

 

1. Суть Інформаційної системи полягає у:

1) виділення та узагальненні інформаційних потоків;

2) зборі, обробці, систематизації та узагальнення управлінської інформації;.

3) забезпеченні інформаційних потреб споживачів;

4) всі відповіді правильні;

5) всі відповіді неправильні.

 

2. Інформаційна система є складовою:

1) керуючої системи;

2) керованої системи;

3) незалежною.

 

3. Автоматизовані інформаційні системи включають:

1) інформаційні масиви;

2) економіко-математичні методи і моделі;

3) технічні, програмні і технологічні засови;

4) всі відповіді правильні;

5) правильної відповіді нема.

 

4. Інформаційна система ДКУ створюється для автоматизації:

1) інформаційних потоків;

2) матеріальних потоків;

3) обидві відповіді правильні.

 

5. Автоматизована інформаційна система включає:

1) функціональну та забезпечувальну частину;

2) загальну та спеціальну частину;

3) основну та додаткову частину.

 

6. АС „Казна” складається з:

1) АС „Казна –Доходи”;

2) АС „Казна - ВЦ”;

3) АС „Казна – В”.

4) всі відповіді правильні;

5) всі відповіді неправильні.

 

7. Яка фаза інформаційної технології не притаманна ДКУ?

1)            фаза обліку;

2)            фаза аналізу;

3)            фаза планування;

4)            фаза регулювання.

 

8. Назвіть підсистеми, якими реалізується інформаційна технологія ДКУ.

1)            управління;

2)            обміну;

3)            накопичення;

4)            опрацювання;

5)            подання даних;

6)            усі вище перераховані.

 

9. Із скількох підсистем складається АС “Казна”?

1)            двох;

2)            трьох;

3)            чотирьох.

 

10. Які трансакції не проводить система АС “Казна-Доходи”

1)            пооб'єктний облік доходів;

2)            розподіл надходжень;

3)            перерахування надходжень за призначенням;

4)            підготовку звітності про виконання бюджету.

 

11. Інформаційно потоки ДКУ поділяються на:

1)            грошові;

2)            не грошові;

3)            обидві відповіді правильні.

 

12.Яким правовим документом встановлено порядок захисту інформації АС “Казна”

1) Бюджетним кодексом;

2) Законом України “Про банки і банківську діяльність в Україні”;

3) Постановою Кабінету Міністрів;

4) наказом ДКУ.

 

13. На базі яких каналів зв’язку проводиться передача інформації в системі АС “Казна”

1) цифрових;

2) фізичних ліній;

3) обидві відповіді вірні.

 

14. Яке із завдань АІС Казначейства розв’язане сьогодні неповністю?

1) організація інформаційних потоків і баз даних;

2) взаємодія різних учасників бюджетного процесу;

3) взаємодія різних управлінських рівнів Казначейства;