РОЗДІЛ 14 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ

магниевый скраб beletage

 

Кожна держава, піклуючись про власну фінансову базу, змушена постійно розвивати і зміцнювати державні фінанси та забезпечувати раціональне і ефективне їх використання. Удосконалення державних фінансів є постійним актуальним завданням для будь-якої країни особливо в період трансформаційних змін в економіці. У 2006 році Мінфін України розпочав підготовку Проекту „Модернізація державних фінансів” на 2007 - 2011 роки, орієнтовною вартістю - 65 млн. дол. США, з яких 50 млн. дол. США є позикою Світового банку та 15 млн. дол. США - коштами Державного бюджету України.

Фінансовим забезпеченням розробки Проекту є грант Уряду Японії в сумі 673,5 тис. дол. США, наданий для підготовки Проекту системи казначейства - ІІ, який був значно розширений і отримав нову назву „Модернізація державних фінансів”. Проект готується робочою групою у складі представників Міністерства фінансів, Державного казначейства та Головної контрольно-ревізійної служби України, які і стануть основними учасниками Проекту. Зовнішніми користувачами системи управління державними фінансами будуть Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, НБУ, розпорядники бюджетних коштів будь-якого рівня, будь-які організації або установи, діяльність яких повністю або частково пов’язана з державними коштами.

ДКУ попри участь у глобальних проектах реформування державних фінансів України, здійснює постійне удосконалення власних процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів, забезпечує розвиток обліку, контролю та звітності, постійно поліпшує нормативно-правову базу своєї діяльності тощо. У своєму розвитку на найближчу перспективу ДКУ визначило наступні пріоритети:

-              розширення кола учасників системи казначейського обслуговування;

-              поліпшення процедур фінансування розпорядників(одержувачів) коштів Державного бюджету шляхом переходу від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань;

-              удосконалення системи бухгалтерського обліку;

-              створення єдиної трансакційної інформаційної системи виконання Державного бюджету України;

-              поліпшення касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

-              розробка Порядку обслуговування операцій з коштами Державного бюджету України в частині надання та повернення кредитів.