14.5. Поліпшення обслуговування розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

магниевый скраб beletage

В процесі свого функціонування Державне казначейство України напрацювало значну методичну, технологічну і технічну базу з усіх напрямків своєї діяльності. Сьогодні першочерговими завданнями є покращення багатьох процедур, пов’язаних насамперед із якістю обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розширенням переліку послуг, розвитком організаційних і методологічних аспектів співпраці з бюджетними установами.

Незважаючи на достатньо високий рівень регламентації казначейських процедур, у тому числі пов’язаних з обслуговуванням розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів, сьогодні відсутні єдині підходи до здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань розпорядників коштів в органах ДКУ. Крім контролю це стосується і меж відповідальності органів Державного казначейства за дотримання розпорядниками вимог законодавчих та нормативних документів при витрачанні бюджетних коштів. Очевидно має бути сформульована методика та чітко визначені завдання і етапи контролю в залежності від складності платежу.

Необхідно також розмежувати відповідальність за порушення законодавства та нормативних документів при взятті зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів, у ході їх виконання та при спрямування бюджетних коштів на їх оплату. Звідси випливає необхідність встановлення чіткого переліку підтвердних документів, який повинні надавати розпорядними бюджетних коштів до органів ДКУ при здійснені видатків за відповідними напрямками. У результаті, рівень формалізації казначейських процедур підвищиться, але при цьому поліпшиться проведення платежів розпорядників бюджетних коштів та зменшиться кількість претензій з їхнього боку щодо безпідставності надання тих чи інших документів.

Чинна нормативна база Державного казначейства не встановлює граничних термінів розгляду зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в ДКУ з моменту їх подання до взяття на облік та/або до їх погашення. З іншого боку, розпорядники намагаються забезпечити проходження платежів в органах Державного казначейства України за своїми платіжними дорученнями в максимально короткі терміни, фактично в день подання платіжного доручення до органу ДКУ, що у більшості випадків стане можливим, за умови певних змін і доповнень до відповідних інструкцій і наказів ДКУ.

Запровадження таких змін сприятиме дотриманню бюджетної дисципліни як розпорядниками бюджетних коштів, так і органами Державного казначейства України, поліпшиться платіжне обслуговування розпорядників бюджетних коштів, платежі здійснюватимуться з урахуванням пріоритетності видатків та у визначені терміни. Все це дозволить чіткіше прогнозувати стан єдиного казначейського рахунку та оперативно приймати якісні управлінські рішення щодо використання тимчасово вільних бюджетних коштів.

Сучасні телекомунікаційні системи надають можливість дистанційного обслуговування клієнтів як банків, так і більшості фінансових установ. Для бюджетних установ, що обслуговуються в органах ДКУ такої можливості нема, хоча потреба у дистанційному обслуговуванні має місце.

Розпорядники бюджетних коштів не мають сьогодні елементарного доступу до відповідної облікової бази даних органів Державного казначейства, щоб принаймні отримати оперативну інформацію про стан своїх рахунків. Причиною цьому є недосконалість та розрізненість програмного забезпечення як бюджетних установ так і органів Державного казначейства, що ускладнює взаємодію їхніх інформаційних систем.

Проблема виникла внаслідок відсутності методології та координації розробки програмного забезпечення для органів ДКУ та бюджетних установ. Інший чинник, що спричинив цю проблему, полягає у відсутності повноважень на здійснення Державним казначейством України відповідної платної послуги. Тільки у 2005 році Державне казначейство України, отримано дозвіл щодо надання платних послуг при обслуговуванні бюджетних коштів (Постанова Кабінету Міністрів України №1232).

 Розв’язання проблеми можливе шляхом внесення змін до нормативної бази в частині казначейського обслуговування розпорядників бюджетних коштів та надання органами ДКУ платних послуг, пов'язаних з обслуговуванням бюджетних коштів. Необхідно розробити та погодити з Міністерством фінансів України розміри плати за послуги, що надаватимуться органами Державного казначейства.

Необхідно провести комплексне дослідження інформаційних систем, вивчити та узагальнити потребу в інформації як органів ДКУ, так і розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів, а також можливості Державного казначейства України надавати таку інформацію. За результатами дослідження вибрати та запровадити для суб’єктів бюджетного процесу (органів Державного казначейства, бюджетних установ) програмні продукти сумісні з системою виконання бюджетів.

Між розпорядниками бюджетних коштів та органами ДКУ вибудуваний громіздкий документообіг, який формується в процесі виконання кошторисів бюджетних установ, і створює проблему своєчасності відображення в обліку операцій з бюджетними коштами, що робить звітність недостовірною.

З метою оптимізації та спрощення казначейського обслуговування розпорядників бюджетних коштів передбачається проведення експерименту щодо запровадження віддалених робочих місць органів ДКУ, безпосередньо у розпорядників коштів державного бюджету. При опрацюванні документів на віддаленому робочому місці операції, проведені в системі органів Державного казначейства одночасно будуть відображатися в бухгалтерському обліку та звітності розпорядників бюджетних коштів.

Для реалізації таких намірів необхідно розробити порядок організації та роботи віддалених робочих місць та у порядку експерименту запровадити його у окремих розпорядників бюджетних коштів. Результати експерименту покажуть доцільність та можливість подальшого його розвитку та поширення на інших розпорядників бюджетних коштів.

Сьогодні мають місце проблеми з порядком складання і подання фінансової і управлінської звітності. Звітність про виконання бюджетів консолідується по системі Державного казначейства України і системі головних розпорядників бюджетних коштів. Інформаційні потоки при цьому дублюються, а частина аналогічних звітних форм містить неоднакову інформацію, що спричиняє додаткові витрати на її перевірку та уточнення. Звітність про виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів є громіздкою та складною у користуванні для її безпосередніх споживачів.

Крім цього, через неповне охоплення казначейським обслуговуванням суб’єктів бюджетного процесу, невідповідність нормативно-правової бази, що визначає діяльність останніх, неспівпадіння строків подання звітності органами ДКУ та розпорядниками бюджетних коштів, „напівручну” обробку облікової інформації тощо, достовірність звітності знижується. Не завжди можна чітко визначитися із корисністю тих чи інших форм чи показників звітності.

З метою удосконалення та оптимізації фінансової і управлінської звітності необхідно чітко визначити потреби в інформації і далі - оптимальну кількість звітних форм та показників, які мають бути включені до цих форм. Потрібно узгодити з Міністерством фінансів України терміни складання, консолідації і подання фінансової звітності з урахуванням вимог відповідних нормативних документів.