14.6. Покращення процедур надання та повернення кредитів

магниевый скраб beletage

 

Розвиток казначейського обслуговування державного бюджету в частині проведення операцій з кредитування не забезпечений єдиними підходами до процедур надання і повернення кредитів, що порушує принцип єдності бюджетної системи України. Принцип, який забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією не спрацьовує у випадку надання і повернення бюджетних кредитів.

Нормативна база діяльності ДКУ повинна чітко визначати отримувача кредитних ресурсів (того хто отримує асигнування для подальшого надання кредитів), отримувача кредитів (того хто безпосередньо отримує кредити для подальшого цільового використання), а також процедури повернення цих коштів до бюджету та порядок відображення таких операцій в бухгалтерському обліку.

Сьогодні основні процедури використання кредитних ресурсів, передбачені окремими Порядками, які затверджуються Постановами Кабінету Міністрів України, і неоднаково регламентують напрями та окремі організаційні моменти використання кредитних ресурсів. Відсутня єдність у питаннях:

-              порядку використання кредитних ресурсів;

-              здійснення контролю органами Державного казначейства за цільовим спрямуванням кредитних ресурсів;

-              відповідальності розпорядника бюджетних коштів, який здійснював кредитування, за цільове використання кредитних ресурсів тощо.

Не врегульованими на сьогодні залишаються також механізми надання та повернення кредитів окремими розпорядниками бюджетних коштів, зокрема, підпорядкування Міністерства аграрної політики та Міністерства освіти. Не опрацьовані принципові засади організації бюджетного кредитування, а також недостатньо чітко визначені умови проведення основних процедур отримання, використання та повернення бюджетних позичок. Інколи складається враження, що розпоряднику коштів легше взяти кредит ніж оплатити свої рахунки. Загальнодоступність бюджетних ресурсів, що надаються в кредит, породжує безвідповідальність позичальників як за їх використання, так і за їх повернення.

Необхідність покращення прозорості бюджетного процесу, посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни усіма його учасниками та дотримання вимог Бюджетного кодексу України вимагає нормативного врегулювання процедури надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та їх повернення. Відповідний „Порядок обслуговування операцій з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету” має бути розроблений і повинен містити необхідні єдині норми за основними процедурами обслуговування державного бюджету для всіх без винятку розпорядників в частині надання та повернення кредитів, а також порядок відображення в обліку даних операцій.