Питання для самопідготовки та самоперевірки:

магниевый скраб beletage

 

1.            Які перспективи розвитку казначейської справи в Україні в контексті реформування всієї системи державних фінансів?

2.            Охарактеризуйте основні напрямки розвитку ДКУ?

3.            Для яких бюджетних чи позабюджетних установ є доцільним сьогодні запровадження казначейської системи обслуговування?

4.            Які додаткові ускладнення отримає ДКУ у зв’язку із розширенням кола учасників казначейського обслуговування?

5.            Обґрунтуйте доцільність переходу від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету.

6.            Як планується здійснити перехід до погашення зобов'язань розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету?

7.            Які чинники вимагають удосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності?

8.            У чому суть вимагають удосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності?

9.            Поясніть концепцію розвитку інформаційної системи управління видатковою частиною державного бюджету.

10.          Які цілі переслідує модернізація системи управління видатками державного бюджету?

11.          У які терміни можливе створення Єдиної трансакційної інформаційної системи з виконання державного бюджету?

12.          Охарактеризуйте проблемні питання обслуговування розпорядників коштів в органах ДКУ.

13.          Яким чином можна покращити обслуговування розпорядників коштів в органах ДКУ?

14.          Обґрунтуйте необхідність процедур надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та їх повернення.

 

Основні поняття та терміни:

 

Автоматизована інформаційна система – сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів та спеціалістів, призначених для обробки інформації та прийняття управлінських рішень.

Автоматизоване робоче місце – сукупність інформаційних, програмних і технічних ресурсів для автоматизації виробничих, технологічних, інформаційних та управлінських процедур робочого місця окремого спеціаліста.

Інформатизація – процес задоволення інформаційних потреб споживачів шляхом автоматизованого формування та використання інформаційних ресурсів.

Інформаційні ресурси – знання та інформація, що виникають у практичній діяльності та у пов’язаних з нею компонентах зовнішнього середовища.

Комунікаційна система – система технічних засобів і правил організації процесу дистанційного обміну інформацією.

Підсистема – частина системи, яка більша від окремого елементу системи, але менша від неї. Має властивості системи і власну (локальну) мету створення та функціонування.

Стандарти бухгалтерського обліку – загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку щодо відображення фінансової інформації і ведення звітності державними установами органів державної влади і місцевого самоврядування.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, що забезпечують передачу чи прийом будь-яких аудіо чи відео сигналів.

Трансакція – переказ грошей, що виконується електронними засобами.

 

Література: 13,14,27,39,40,62,65,70,71,75,76,90,91