ЛІТЕРАТУРА:

 

1.            Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96р. №254/96-ВР із змінами внесеними Законом України від 08.12.2004 р. №2222 – ІV.

2.            Бюджетний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. №2542-ІІІ.

3.            Про Державний бюджет України на 2007 рік. Закон України від 19.12.06р. № 489-V.

4.            Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Закон України від 01.07.04р. №1953-ІV.

5.            Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 4.12.90р. №509-ХІІ зі змінами внесеними Законом України від 05.06.03р. №38.

6.            Про Рахункову палату Верховної Ради України. Закон України від 11.07.96р. №315/96-ВР.

7.            Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26.01.93р. №2939-12.

8.            Про державний борг України. Проект Закону України (прийнятий за основу) 15.06.05р. №2649 ІV.

9.            Про платіжні систем та переказ грошей в Україні. Закон України від 05.04.01р. №2346-ІІІ.

10.          Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.00 р. №2121 – IIІ.

11.          Про Національний банк України. Закон України від 20.05.99 р. №679-ХІV.

12.          Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Закон України від 16.07.99р. №996- ХІV.

13.          Про розвідувальні органи України. Закон України від 22.03.01 № 2331-Ш.

14.          Про Національну програму інформатизації Закон України від 04.02.1998 року №74.

15.          Про звіт про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”. Постанова Верховної Ради України від 27.07.07р. № 41-V.

16.          Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування. Указ Президента України від 05.12.02 р. №1133/02.

17.          Про зміцнення фінансової дисципліни і попередження правопорушень у бюджетній сфері. Указ Президента України від 25.12.01р. №1251/2001.

18.          Про Державне казначейство України. Указ Президента України від 27.04.95р. №335/95.

19.          Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики. Указ Президента України від 23.05.92 р. №303.

20.          Порядок надання у 2007 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування середньострокових безвідсоткових позичок та їх погашення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.07р. №64.

21.          Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затверджено Постановою кабінету Міністрів України від 20.07.06р. № 550.

22.          Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затверджено Постановою кабінету Міністрів України від 25.03.06р. № 361.

23.          Порядок надання у 2006 році і погашення середньострокових безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.06р. №230.

24.          Порядок надання у 2006 році і погашення безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.06 р. № 230.

25.          Положення про Державне казначейство України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05р. №1232.

26.          Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02р. №228.

27.          Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.01р. №1702.

28.          Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 15.09.99р. №1721.

29.          Про удосконалення управління бюджетними коштами. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.99р. №522.

30.          Про деякі питання діяльності Державного казначейства. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.99р. №180.

31.          Про за