ЛІТЕРАТУРА:

магниевый скраб beletage

 

1.            Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.96р. №254/96-ВР із змінами внесеними Законом України від 08.12.2004 р. №2222 – ІV.

2.            Бюджетний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 21.06.01 р. №2542-ІІІ.

3.            Про Державний бюджет України на 2007 рік. Закон України від 19.12.06р. № 489-V.

4.            Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Закон України від 01.07.04р. №1953-ІV.

5.            Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 4.12.90р. №509-ХІІ зі змінами внесеними Законом України від 05.06.03р. №38.

6.            Про Рахункову палату Верховної Ради України. Закон України від 11.07.96р. №315/96-ВР.

7.            Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26.01.93р. №2939-12.

8.            Про державний борг України. Проект Закону України (прийнятий за основу) 15.06.05р. №2649 ІV.

9.            Про платіжні систем та переказ грошей в Україні. Закон України від 05.04.01р. №2346-ІІІ.

10.          Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.00 р. №2121 – IIІ.

11.          Про Національний банк України. Закон України від 20.05.99 р. №679-ХІV.

12.          Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Закон України від 16.07.99р. №996- ХІV.

13.          Про розвідувальні органи України. Закон України від 22.03.01 № 2331-Ш.

14.          Про Національну програму інформатизації Закон України від 04.02.1998 року №74.

15.          Про звіт про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”. Постанова Верховної Ради України від 27.07.07р. № 41-V.

16.          Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування. Указ Президента України від 05.12.02 р. №1133/02.

17.          Про зміцнення фінансової дисципліни і попередження правопорушень у бюджетній сфері. Указ Президента України від 25.12.01р. №1251/2001.

18.          Про Державне казначейство України. Указ Президента України від 27.04.95р. №335/95.

19.          Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики. Указ Президента України від 23.05.92 р. №303.

20.          Порядок надання у 2007 році місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування середньострокових безвідсоткових позичок та їх погашення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.07р. №64.

21.          Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затверджено Постановою кабінету Міністрів України від 20.07.06р. № 550.

22.          Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затверджено Постановою кабінету Міністрів України від 25.03.06р. № 361.

23.          Порядок надання у 2006 році і погашення середньострокових безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.06р. №230.

24.          Порядок надання у 2006 році і погашення безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.06 р. № 230.

25.          Положення про Державне казначейство України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.05р. №1232.

26.          Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02р. №228.

27.          Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.01р. №1702.

28.          Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 15.09.99р. №1721.

29.          Про удосконалення управління бюджетними коштами. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.99р. №522.

30.          Про деякі питання діяльності Державного казначейства. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.99р. №180.

31.          Про заходи щодо упорядкування бюджетних видатків. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.98р. №191.

32.          Про вдосконалення касового виконання Державного бюджету України. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.01.98р. №68.

33.          Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 14.01.97р. №13.

34.          Про казначейське виконання кошторисів видатків на утримання апарату органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.97р. №437.

35.          Про стан впровадження казначейського виконання кошторисів видатків. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.97р. №963.

36.          Положення про Державне казначейство України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95р. №590.

37.          Типове положення про Головне управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 04.04.06 р. № 332.

38.          Порядок взаємодії Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України при відшкодуванні сум податку на додану вартість у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі. Затверджено наказом Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 14.02.06р. № 68/168/46.

39.          Про запровадження проміжної моделі переходу від відкриття асигнувань до погашення зобов’язань розпорядників (одержувачів) коштів. Затверджено наказом ДКУ від 23.06.06р. №166.

40.          Про запровадження проміжної моделі обліку відкритих асигнувань. Затверджено наказом ДКУ від 27.07.06р. №33.

41.          Порядок розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення. Затверджено наказом Міністра фінансів України та Державної митної служби України 24.01.06р. № 25/44.

42.          Порядок планування контрольно-ревізійної роботи в органах Державного казначейства України. Затверджено наказом ДКУ від 15.09.06р. № 226.

43.          Порядок покриття у 2006 році ДКУ тимчасових касових розривів місцевих бюджетів. Затверджений наказом ДКУ від 30.12.05р. №247.

44.          Порядок обслуговування державного бюджету за видатками. Затверджено наказом ДКУ від 25.05.04р. №89.

45.          Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Затверджено наказом ДКУ від 09.08.04р. № 136.

46.          Порядок взаємодії між органами Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодуванні податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби України та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики. Затверджений наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 03.08.04р. № 451/501/132.

47.          Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено наказом ДКУ від 26.06.02р. №122.

48.          Порядок управління єдиним казначейським рахунком. Затверджено наказом ДКУ від 11.02.02р. №23.

49.          Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Затверджено наказом ДКУ від 04.11.02р. №205.

50.          Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами. Затверджено наказом ДКУ від 18.11.02р. №213.

51.          Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства. Затверджено наказом ДКУ від 02.12.02р. №221.

52.          Порядок повернення платникам помилково, або надмірну сплачених податків, зборів. Затверджено наказом ДКУ від 10.12.02р. №226.

53.          Порядок взаємодії ДКУ та ДПАУ в процесі виконання Державного та місцевого бюджетів за доходами. Затверджено наказом ДКУ та ДПАУ від 25.04.02р. №74/194.

54.          Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання Державного бюджету. Затверджено наказом Міністерства фінансів від 28.01.02р. №57 .

55.          Про бюджетну класифікацію і її запровадження. Наказ ДКУ від 27.12.01р. №604.

56.          Порядок касового виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи. Затверджено наказом ДКУ від 10.08.01р. №140.

57.          Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України. Затверджено наказом ДКУ від 28.11.00р. №119.

58.          Порядок виконання державного бюджету за доходами. Затверджено наказом ДКУ від 19.12.00р. № 131.

59.          Порядок переходу органів Державного казначейства України на новий План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів. Затверджено наказом ДКУ від 29.12.00р. №143.

60.          Про забезпечення єдиного методологічного підходу при розбудові системи Державного казначейства України. Затверджено наказом Головного управління ДКУ від 26.01.98р. №5.

61.          Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації. Затверджено наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06.06.03р. №97.

62.          Про запровадження проміжної моделі обліку відкритих асигнувань. Роз’яснення ДКУ. Лист від 11.08.06р. №3.4-04/1437-7680.

63.          Про підсумки виконання Державного бюджету України за 2005 рік. Доповідь голови Рахункової палати Валентина Симоненка на сесії Верховної Ради // Голос України. – 2006. -№ 138.- С.3,6.

64.          Бондарук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу // Фінанси України. – 2003. - №4. – С.14-18.

65.          Булгакова С.О. (за редакцією), Гізатуліна Л.В., Єрмоленко Л.В., Колодій О.Т., Сушко Н.І., О.О.Чечуліна, Шаповал Т.А., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Державні фінанси у 5т. – Т. 3. Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету: - Підруч. - К.: АВТ, 2005. – 560 с. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

66.          Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України. – 2002. - №12. – С.

67.          Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князювання Ярослава Мудрого // Фінанси України. – 2002. - №8. – С.141-145.

68.          Держмитслужба: якщо сіють – росте // Урядовий кур’єр. – 2006. - №219. – С.7.

69.          Зеленов А. Деякі питання взаємодії органів Казначейства та виконавчої служби // Казна. – 2006. - № 6.- С.19-20.

70.          Івченко С. Кошти повинні не лише вчасно надходити а й використовуватися за призначенням // Казна. – 2002. - №8. – С. 9-11.

71.          Казначейська система виконання бюджетів: Навчальний посібник./За ред. проф. С.І.Юрія./ Тернопіль: ТАНГ, 2002. – с. 356.

72.          Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – с. 384: табл. 47, рис.16, додатків 10.

73.          Кондратюк С.Я. Послуги державного казначейства: сутність і тенденції розвитку // Фінанси України. – 2005. - №1. –С.16-24.

74.          Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1998. – 448 с.

75.          Оплата зобов’язань – майбутнє казначейського виконання бюджету // Баланс-Бюджет. – 2006. - №15. – С. 34-35.

76.          Осипчук Л. Інститут казначейства як гарант фінансового забезпечення економічної реформи в Україні // Економіка, фінанси, право. - 2000. - №12. - С.18.

77.          Петрашко П. Прозорість бюджетного процесу та контроль за цільовим спрямуванням коштів // Казна . - 2001.- липень - серпень. - С. 4-9.

78.          Попович С. Оптимізація управління бюджетними ресурсами // Казна. – 2006. - №10. – С.30-31.

79.          Рожко О.Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України. 2003. - №1. – С.82 – 87.

80.          Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. – Київ. ТОВ "НІОС”. - 1998. - с.224.

81.          Рубан Н. Якісна робота ревізора – зменшення кількості фінансових порушень // Урядовий кур’єр. – 2006. - №20. – С.7.

82.          Савчук М. Зростає вплив зрушень у бюджетній сфері на загальний стан економіки // Казна. – 2002. - №8. – С. 6-8.

83.          Самсоненко Л. Дамоклів меч боргу держави // Урядовий кур'єр. - 2002. - №197.- С.7.

84.          Сивашенко Н. Консолідація коштів Державного бюджету на рахунку Державного казначейства в Національному банку. // Вісник НБУ. - 2000. - №7. - С.50.

85.          Симоненко В. Фінансовий контроль – важіль державотворення // Урядовий кур’єр. – 2006. - №229. – С.9.

86.          Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М., 1935. Т. 2. - с.373.

87.          Сушко Н. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Казна. – 2002. - №12. – С.5-9.

88.          Україна має безпечний рівень державного боргу // Урядовий кур’єр. 2006. - № 233. – С.5.

89.          Чечуліна О.О., Булгакова С.О. Платіжна система виконання Державного бюджету // Банківська справа. - 1999. - №3. - С.29-31.

90.          Харченко С. Виступ на розширеній нараді Державного казначейства України // Казна. – 2006. - № 10. – С.15-18.

91.          Чечуліна О.О. Виступ на розширеній нараді Державного казначейства України // Казна. – 2006. - № 10. – С.19-24.

92.          Шибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України. - 2001. - №1.- С.40-41.

93.          Юрій С.І., Демянишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму. – Монографія.- Тернопіль: Економічна думка, 2001. –250 с.