Тема 11. Облік операцій з бюджетними коштами у Державному казначействі України

магниевый скраб beletage

 

Сутність бухгалтерського обліку у ДКУ. Принципи та правила організації бухгалтерського обліку. Завдання бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Облікова політика та організація облікової служби у ДКУ.

Функціональні обов’язки працівників бухгалтерської служби ДКУ.

Законодавча та нормативна база організації обліку в ДКУ.

Первинні документи, їх характеристика й реквізити, порядок створення.

Синтетичний та аналітичний облік. Регістри бухгалтерського обліку. Порядок відображення операцій у синтетичному та аналітичному обліку.

План рахунків бухгалтерського обліку. Характеристика рахунків обліку надходжень та видатків до Державного та місцевих бюджетів.

Рахунки розпорядників коштів. Надання виписок із рахунків клієнтів.