Питання для підготовки та самоперевірки:

магниевый скраб beletage

 

1.            Що означає слово “казна”?

2.            Ким здійснювалось касове виконання державного бюджету в СРСР?

3.            За якими принципами організована казначейська форма обслуговування бюджету?

4.            Які функції виконує ДКУ?

5.            Якими повноваженнями наділене Казначейства як учасник бюджетного процесу?

6.            Хто відноситься до органів державного фінансового контролю в Україні?

7.            Хто здійснює контроль за акумулюванням доходів?

8.            Як здійснюють перевірки органи Казначейства на місцях?

9.            Які основні джерела фінансових ресурсів держави?

10.          Яка роль ДКУ в системі органів державної виконавчої влади?

 

Література: 1,2,65, 66,67, 71,74,82,92.

 

Практичні завдання

 

Тести:

 

1.            Термін “казначейство” означає:

1)            фінансові ресурси держави;

2)            скарб, цінність;

3)            архів.

2. Яке джерело доходу скарбниці було основним в Київській Русі в період раннього феодалізму?

1)            данина;

2)            військова здобич;

3)            штрафи.

 

3. Який характер носила данина?

1)            добровільний;

2)            обов'язковий;

                3) випадковий.

 

4. Хто в Київській Русі провів першу податкову реформу?

1)            князь Ігор;

2)            княгиня Ольга;

3)            князь Володимир.

 

5. Розпорядником фінансів у Запорізькій Січі був:

1)            кошовий;

2)            старшина;

3)            шафар.               

 

7.            Ким із гетьманів була вперше прийнята “Конституція права і вольностей

Війська Запорізького”?

1)            Б. Хмельницьким;

2)            І. Брюховецьким

3)            П. Орликом.

 

8. Де зберігалась особлива нерухома скарбниця Запорізької Січі?

1)            в кошового;

2)            у старшини;

3)            при січовій церкві.

 

9. Хто керував державною скарбницею за часів правління П. Орлика?

1)            Гетьман;

2)            генеральний підскарбій;

3)            січова церква.

 

10. Коли був створений перший колективний орган управління фінансами в царській Росії?

1)            в 1711 р.;

2)            в 1774 р.;

3)            в 1822 р..

 

11.          Коли було створено Головне казначейство Росії?

1)            в 1711 р.;

2)            в 1797 р.;

3)            в 1822 р..

 

12.          Коли було створено перше міністерство фінансів у Росії?

1)            в 1795 р.;

2)            в 1802 р.;

3)            в 1810 р..

 

13.          Коли були організовані перші ощадні каси при казначействах у Росії?

1)            в 1885 р.;

2)            в 1895 р.;

3)            в 1898 р..

 

14.          Коли було утворено Державне Казначейство України?

1)            в 1993 р.;

2)            в 1995 р.;

3)            в 1999 р..

 

15.          Яким правовим документом визначені повноваження Державного Казначейства України?

1)            Законом України;

2)            Постановою Кабінету Міністрів України;

3)            Наказом Державного Казначейства України.

 

16.          Хто призначає Голову Державного Казначейства України?

1)            Верховна Рада України;

2)            Президент України;

3)            Прем’єр - міністр України.

 

17.          Ким координується робота Державного Казначейства України?

1)            Президентом України;

2)            Рахунковою палатою;

3)            Міністром фінансів.

 

18. Коли Державне Казначейство України стало учасником системи електронних

платежів Національного банку України?

1)            в 1995 р.;

2)            в 1999 р.;

3)            в 2001 р..

 

19. Державне Казначейство України є органом влади:

1)            законодавчої;

2)            виконавчої;

3)            судової.

 

20.          Коли було створено Державне Казначейство у Російській Федерації?

1)            в 1991 р.;

2)            в 1992 р.;

3)            в 1997 р..

 

21.          Відповідальним за бюджет в США є:

1)            казначейство;

2)            міністерство фінансів;

3)            адміністративно – бюджетне управління.