Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            Дайте характеристику органів управління бюджетом.

2.            Назвіть завдання і функції центрального апарату Мінфіну України.

3.            Охарактеризуйте організаційну структуру Мінфіну України.

4.            Назвіть основні департаменти Мінфіну та напрямки їх діяльності.

5.            Які завдання та функції реалізують місцеві фінансові органи?

6.            Обґрунтуйте необхідність створення Державного казна¬чейства. України.

7.            Яка структура, функції і завдання органів Державного казна¬чейства?

8.            Яку роль відіграють органи Державного казна¬чейства у бюджетному процесі?

9.            Яка роль у бюджетному процесі органів ДПАУ?

10.          Назвіть завдання та функції органів ДПАУ.

11.          Якими повноваженнями наділені органи ДПАУ?

12.          Охарактеризуйте організаційну структуру ДПАУ.

13.          Які завдання переслідувало створення Рахункової палати?

14.          Яка організаційна структура Рахункової палати?

15.          Які функції та повноваження має Рахункова палата?

16.          Охарактеризуйте основні методи роботи Рахункової палати.

17.          Яку роль в бюджетному процесі відіграє Державна контрольно-ревізійна служба?

18.          Назвіть функції та повноваження ДКРС.

19.          Які види контролю забезпечує ДКРС?

20.          Як взаємодіють органи оперативного управління в процесі виконання бюджетів?

 

Література: 1-7,10,11,15,18,25,30,36,37,60,65,71,76,78,90,91,93

 

Практичні завдання:

 

Тести:

 

1. Термін “казначейство” означає:

1)            фінансові ресурси держави;

2)            скарб, цінність;

3)            архів;

4)            всі відповіді неправильні.

 

2.            Державне Казначейство України утворено:

1)            в 1993 р.;

2)            в 1995 р.;

3)            в 1999 р..

 

3.            Повноваження Державного Казначейства України встановлені:

1)            Законом України;

2)            Постановою Верховної Ради України;

3)            Постановою Кабінет Міністрів України;

4)            Наказом Державного Казначейства України.

 

4.            Голову Державного Казначейства України призначає:

1)            Верховна Рада України;

2)            Президент України;

3)            Кабінет Міністрів України;

4)            Прем’єр – міністр України;

5)            міністр фінансів України.

 

5. Державне Казначейство України стало учасником системи електронних

платежів НБУ:

1)            в 1995 р.;

2)            в 1999 р.;

3)            в 2001 р..