Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            Дайте характеристику органів управління бюджетом.

2.            Назвіть завдання і функції центрального апарату Мінфіну України.

3.            Охарактеризуйте організаційну структуру Мінфіну України.

4.            Назвіть основні департаменти Мінфіну та напрямки їх діяльності.

5.            Які завдання та функції реалізують місцеві фінансові органи?

6.            Обґрунтуйте необхідність створення Державного казна¬чейства. України.

7.            Яка структура, функції і завдання органів Державного казна¬чейства?

8.            Яку роль відіграють органи Державного казна¬чейства у бюджетному процесі?

9.            Яка роль у бюджетному процесі органів ДПАУ?

10.          Назвіть завдання та функції органів ДПАУ.

11.          Якими повноваженнями наділені органи ДПАУ?

12.          Охарактеризуйте організаційну структуру ДПАУ.

13.          Які завдання переслідувало створення Рахункової палати?

14.          Яка організаційна структура Рахункової палати?

15.          Які функції та повноваження має Рахункова палата?

16.          Охарактеризуйте основні методи роботи Рахункової палати.

17.          Яку роль в бюджетному процесі відіграє Державна контрольно-ревізійна служба?

18.          Назвіть функції та повноваження ДКРС.

19.          Які види контролю забезпечує ДКРС?

20.          Як взаємодіють органи оперативного управління в процесі виконання бюджетів?

 

Література: 1-7,10,11,15,18,25,30,36,37,60,65,71,76,78,90,91,93

 

Практичні завдання:

 

Тести:

 

1. Термін “казначейство” означає:

1)            фінансові ресурси держави;

2)            скарб, цінність;

3)            архів;

4)            всі відповіді неправильні.

 

2.            Державне Казначейство України утворено:

1)            в 1993 р.;

2)            в 1995 р.;

3)            в 1999 р..

 

3.            Повноваження Державного Казначейства України встановлені:

1)            Законом України;

2)            Постановою Верховної Ради України;

3)            Постановою Кабінет Міністрів України;

4)            Наказом Державного Казначейства України.

 

4.            Голову Державного Казначейства України призначає:

1)            Верховна Рада України;

2)            Президент України;

3)            Кабінет Міністрів України;

4)            Прем’єр – міністр України;

5)            міністр фінансів України.

 

5. Державне Казначейство України стало учасником системи електронних

платежів НБУ:

1)            в 1995 р.;

2)            в 1999 р.;

3)            в 2001 р..

 

6. Яку функцію Державне Казначейство не виконує:

1)            складання проекту бюджетів;

2)            операції з коштами державного бюджету;

3)            операції з коштами місцевих бюджетів;

4)            розрахунково-касове обслуговування місцевих бюджетів;

5)            облік та звітність виконання бюджетів.

 

7. Виконання Державного бюджету України за доходами не здійснюють:

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Державне казначейство України;

3)            Державна податкова служба;

4)            банківські установи;

 

8. З якими державними структурами співпрацюють органи ДКУ в процесі обслуговування бюджетів?

1)            митними органами;

2)            фінансовими органами;

3)            органами ДПА;

4)            органами КРУ;

5)            органами місцевого самоврядування;

6)            усі відповіді вірні.

 

9. Які функції не виконує Державне казначейство при касовому обслуговуванні бюджетів за доходами?

1)            відкриття бюджетних рахунків;

2)            облік доходів бюджетів;

3)            установлення строків сплати податків;

4)            розподіл платежів між бюджетами.

 

10.          Який орган здійснює контроль за роботою системи електронних платежів?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Державне казначейство України.

3)            Рахункова палата України;

4)            Національний банк України.

 

11.          Положення про єдиний казначейський рахунок затверджено:

1)            Президентом України;

2)            Верховною Радою України;

3)            Кабінетом Міністром України;

4)            міністром фінансів;

5)            головою Державного Казначейства України.

 

12.          Управління єдиним казначейським рахунком здійснює:

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Рахункова Палата;

3)            Національний банк України;

4)            Державне казначейство України.

 

13.          В яких органах відкриваються бюджетні рахунки?

1)            в органах Державного казначейства України;

2)            в управліннях Національного банку України;

3)            у банківських установах;

4)            усі відповіді правильні.

 

14.          Хто встановлює порядок відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджетів?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Національний банк України;

3)            Державне Казначейство України;

4)            усі відповіді вірні.

 

15. Хто подає до органів ДКУ мережу розпорядників коштів нижчого рівня?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Міністерство статистики України;

3)            головні розпорядники коштів;

4)            фінансові управління.

 

16. З якими державними структурами співпрацюють органи ДКУ в процесі обслуговування бюджетів?

1)            митними органами;

2)            фінансовими органами;

3)            органами ДПА;

4)            органами КРУ;

5)            усі відповіді вірні.

 

17. Державне казначейство України підпорядковане:

1)            Президенту України;

2)            Кабінету міністрів України;

3)            Міністерству фінансів України;

4)            Національному банку України.

 

18. Рахункова палата України підпорядкована:

1)            Верховній Раді України;

2)            Президенту України;

3)            Кабінету міністрів України;

4)            Міністерству фінансів України.

 

19. Державна податкова адміністрація України забезпечує:

1)            виконання бюджетів за доходами та видатками;

2)            виконання бюджетів за доходами;

3)            контроль дотримання податкового законодавства;

4)            контроль виконання кошторисів бюджетних установ.

 

20. Державна контрольно-ревізійна служба України:

1)            виконує окремі аудиторські процедури;

2)            допомагає аудиторам методикою проведення аудиту;

3)            контролює проведення аудиту;

4)            організовує та здійснює аудит.

 

21. Функцію оперативного управління державним бюджетом виконує:

1)            Кабінет Міністрів України;

2)            Міністерство фінансів України;

3)            Рахункова палата України;

4)            Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

 

22. Проекти місцевих бюджетів розробляються:

1)            відповідними місцевими Радами;

2)            відповідними державними адміністраціями;

3)            відповідними фінансовими управліннями держадміністрацій;

4)            іншими органами влади.

 

23. Якщо державний бюджет не затверджений до 31 грудня, то в наступному бюджетному році видатки здійснюють:

1)            на цілі, які визначені законом про Державний бюджет України на попередній рік і одночасно передбачені у проекті відповідного закону на наступний рік;

2)            на цілі, які визначені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;

3)            щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

 

24. Місцеві бюджети на наступний бюджетний період затверджуються:

1)            не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України;

2)            не пізніше ніж у двотижневий термін після затвердження проекту Закону про Державний бюджет України;

3)            не пізніше місяця після затвердження Закону про Державний бюджет України.

 

25.          Проект Державного бюджету України остаточно приймається Верховною Радою України у термін:

1)            до 1 січня року, наступного за поточним;

2)            до 1 грудня року, який передує плановому;

3)            до 10 грудня року, який передує плановому;

4)            до 25 грудня року, який передує плановому.

 

26. Проект Державного бюджету України подається на розгляд Кабінету Міністрів України:

1)            до 1 серпня;

2)            до 15 серпня;

3)            до 1 вересня;

4)            до 15 липня.

 

27. Розробку основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України забезпечують:

1)            Міністерство фінансів України;

2)            Контрольно-ревізійна служба України;

3)            Рахункова палата України;

4)            Національний банк України;

5)            Державне казначейство України.